Świat odbieramy poprzez zmysły. Mamy ich 7 – dotyk, wzrok, słuch, smak, węch, równowaga, kinestezja, która to dostarcza nam informacji na temat pozycji naszego ciała. Czy zmysły to doświadczenie uniwersalne?

Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy podczas projektu UZMYSŁOWIENIE. Młodzież g/Głucha, słabosłysząca i słysząca wspólnie z nami, artystkami, artystami i kuratorkami sprawdzała, w jaki sposób zmysły wpływają na indywidualny odbiór otoczenia. Przyglądaliśmy się sposobom komunikacji, nasłuchiwaliśmy tego, co wydaje się być bezgłośne, testowaliśmy możliwości światła i ciemności, sprawdzaliśmy, jak pachnie wiosenna łąka, a jak cegła, jak poruszają się nasze ciała. W zmysłach szukaliśmy tego, co wspólne. Odkrywanie naszych indywidualnych sposobów odczuwania otworzyło nas na nowe formy poznawania siebie samych i siebie nawzajem.

Instalacja artystyczna UZMYSŁOWIENIE jest zwieńczeniem kilkumiesięcznego procesu warsztatowego w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego o tym samym tytule. Sześć spotkań warsztatowych stało się podstawą do stworzenia koncepcji instalacji i towarzyszącej jej identyfikacji wizualnej. Zależało nam na zwróceniu uwagi na demokratyczne doświadczanie przestrzeni, a w konsekwencji na wzmocnieniu podmiotowości osób g/Głuchych w dostępie do kultury.

Teraz kolej na Was – odbiorczynie i odbiorcy instalacji artystycznej UZMYSŁOWIENIE. Zapraszamy do tego, by zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Zauważyć!
Instalacja jest czynna w godzinach otwarcia budynku.

UZMYSŁOWIENIE | instalacja artystyczna
koncepcja kuratorska, produkcja | Sylwia Bruna, Magdalena Fryze-Seroka, Aneta Lehmann
uczestniczki i uczestnicy warsztatów | Mateusz Duszyński, Zuzanna Lipińska, Michał Mirkowski, Agnieszka Mokwińska, Maciej Myka, Karolina Papierak, Małgorzata Słomińska, Liza Tarasenko, Patrycja Wisiorowska
zespół tutorski | Marcin Dymiter, Agata Gregorkiewicz, Bogna Kietlińska, Daniel Kotowski, Michał Pecko, Tymon Radwański, Anna Wejkowska-Lipska
projekty graficzne | Michał Pecko wraz z uczestniczkami i uczestnikami warsztatów
koordynacja artystyczna, projekt instalacji | Kamila Szatanowska, Paulina Rogalska (Fala Architektura)
tłumaczenie na polski język migowy | Marta Jaroń, Ewa Nowicz, Tomasz Olender (stowarzyszenie Okno na Świat)
fotografie | Rafał Mroziński
wideo | Dominik Werner (north.film)
realizacja instalacji | Bartosz Cybowski (Czapla Dekor)

Podziękowania za współpracę
Dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie, a w szczególności Izabeli Tatarczuk i Anny Świetlik-Ciby

Europejskie Centrum Solidarności realizuje przedsięwzięcie grantowe UZMYSŁOWIENIE, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.
Wartość grantu: 248 880,00 zł.