Choć Ukraina ma tysiącletnią historię i tradycję, dopiero pod koniec XX wieku uzyskała niepodległość. Polska i Ukraina to sąsiedzi w sercu Europy, ale wciąż zbyt mało o sobie wiemy. Zebraliśmy na tej wystawie symbole ukraińskiej niepodległości i nowoczesnej tożsamości, aby lepiej się poznać.

Symbole to nie tylko osoby i wydarzenia, ale również przedmioty i fakty. Wszystko to, co sprawia, że naród ukraiński się jednoczy, odczuwa dumę ze swego kraju i współobywateli, a teraz – zaatakowany przez rosyjskiego agresora – gotowy jest przelewać krew za wolność i demokrację.
W obliczu wojny ukraińskie symbole, składające się na tożsamość narodową i kulturową, jak nigdy dotychczas potrzebują pielęgnowania.

Sława Ukrajini! Herojam sława! (pol. Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała!)

WYSTAWA POWSTAŁA DZIĘKI FINANSOWEMU WSPARCIU ALICJI SOYKI

СЛАВА УКРАЇНІ! СИМВОЛИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

тимчасова виставка

Хоча Україна має тисячолітню історію та традиції, вона здобула незалежність лише наприкінці ХХ століття. Польща та Україна – сусіди в серці Європи, але ми все ще занадто мало знаємо одне про одного. На цій виставці ми зібрали символи української незалежності та сучасної ідентичності, щоб краще пізнати один одного.

Символами є не тільки предмети та факти, а й люди та події. Усе, що об’єднує український народ, дає почуття гордості за свою країну та співгромадян, а тепер – після нападу російського агресора – готовність пролити кров за свободу та демократію.
В умовах війни українські символи, які складають національно-культурну ідентичність, потрібно плекати як ніколи раніше.

Слава Україні! Героям слава!

ВИСТАВКА РЕАЛІЗОВАНА ЗАВДЯКИ ФІНАНСОВІЙ ПІДТРИМЦІ АЛІЦІЇ СОЙКИ


organizator | oрганізатор
Europejskie Centrum Solidarności | Європейський Центр Солідарності

zespół kuratorski | куратори
Kacper Dziekan, Marina Jurczenko, Basil Kerski, Dmitrij Panto, Mychajło Zubar
Кацпер Дзієкан, Марина Юрченко, Базіл Керські, Дмитро Панто, Михайло Зубар

konsultacja merytoryczna | наукова консультація
Lew Zacharczyszyn | Лев Захарчишин

redakcja | редакція
Katarzyna Żelazek | Катажина Желазек | Katarzyna Żelazek

tłumaczenie na język angielski | переклад англійською
Monika Sarnowska- Burge | Моніка Сарновська-Бурге

tłumaczenie na język ukraiński | переклад українською
Tina Muradian | Тіна Мурадян

projekt graficzny, scenografia, produkcja, montaż
дизайн, сценографія, продукція, монтаж
Paweł Kowalski | Павел Ковальські