Najpierw zdobywali wiedzę i umiejętności praktycznie, a teraz chcą dzielić się nimi ze zwiedzającymi wystawę stałą ECS. Wystawa mówiona to projekt realizowany przez wolontariuszki i wolontariuszy ECS. Zatrzymaj się przy eksponacie, a podzielą się z Tobą autorską opowieścią o jednym z eksponatów.

– Korzystając z entuzjazmu i energii wolontariuszy ECS, a jednocześnie dając im kolejną okazję do działania i rozwoju, umożliwiamy zwiedzającym zdobycie dodatkowych informacji ponad te, które są tradycyjną opowieścią wystawy stałej – mówi Adam Czubaszek z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS. – Wiemy, że goście wystawy czerpią radość z kontaktu z żywym człowiekiem, doceniają możliwość zadania dodatkowych pytań, a nasi wolontariusze zdobywają nowe umiejętności i poszerzają wiedzę historyczną swoją i zwiedzających.

Kup bilet na wystawę stałą i podczas zwiedzania zatrzymaj się przy stanowisku pracy wolontariusza. Rozpoznasz go po niebieskiej koszulce z napisem: Wolontariusz.

/ Kurtka Ludwika Piernickiego, sala B (1 piętro)
opowiada | Kazimiera „Kate” Dybikowska
Kate pierwszy raz działała w ECS w wolontariacie, gdy otwieraliśmy nową siedzibę przy placu Solidarności. Od tej chwili minęło już 10 lat. To wulkan energii. Wspiera wiele wydarzeń, m.in. śpiewa w okazjonalnym chórze, podczas corocznego Kolędowania w ECS.
Wolontariuszka przybliży poruszającą historię 20-letniego Ludwika Piernickiego, robotnika, który w Grudniu ‘70 nie dotarł do pracy. Prezentowaną na wystawie kurtkę miał na sobie w momencie śmierci. Zginął od ran postrzałowych podczas masakry w tzw. czarny czwartek, czyli 17 grudnia 1970 roku. W kieszeniach kurtki znaleziono różaniec i książeczkę honorowego dawcy krwi z maksymą „Oddanie krwi jest najwyższym czynem humanitarnym, świadczącym o wielkiej solidarności społecznej”. Kurtkę przekazała do ECS rodzina zabitego robotnika.
Skąd pochodził Ludwik Piernicki? W jakich okolicznościach rodzina dowiedziała się o jego śmierci i jak wyglądał pochówek? Co działo się z kurtką, zanim trafiła na wystawę ECS? – tego wszystkiego zwiedzający dowiedzą się od Kazimiery „Kate” Dybikowskiej.
Kurtka z dziurami po kulach jest przejmującym świadectwem tragicznej karty polskiej historii.

/ KOR a rola kobiet, sala B (1 piętro)
opowiada | Krzysztof Ciosłowski
Krzysztof jest licencjonowanym przewodnikiem ECS, a jednocześnie uczestnikiem wolnościowej rewolucji. W PRL był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szczecinie (1980–1981), dzięki czemu miał honor poznać kilkoro członków KOR, m.in. Halinę Mikołajską, Jacka Kuronia, Stanisława Barańczaka i Mirosława Chojeckiego. Działał w nauczycielskim NSZZ „Solidarność” (1981) i Duszpasterstwie Nauczycieli w Gdańsku (1983–1987). W pierwszej połowie lat 80. uczył historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie. W 1984 roku, pomimo pozytywnej oceny pracy pedagogicznej, nie przedłużono z nim umowy o pracę, co potraktował jako ewidentną szykanę. Powodem było bowiem to, że odmówił roli chorążego pochodu pierwszomajowego. Krzysztof jest miłośnikiem odpoczynku na działce. Sam mówi o sobie: „Od ubiegłego roku stypendysta ZUS”.

Środowiska opozycyjne w PRL tworzyli przede wszystkim mężczyźni.
– Moją opowieść o Komitecie Obrony Robotników chciałbym, dla odmiany, ogniskować wokół  roli kilku kobiet, tak członkiń, jaki i sympatyczek z racji ich niezaprzeczalnych zasług, kompetencji oraz znaczenia w działaniach opozycji drugiej połowy lat 70. – mówi Krzysztof Ciosłowski.
Ze względu na swoje osobiste wspomnienia i zaangażowanie, szczególną uwagę poświęci jednej z najwybitniejszych aktorek i reżyserek tamtych czasów, członkini KOR – Halinie Mikołajskiej. Opowie również o nestorce polskiego wymiaru sprawiedliwości, wielokrotnie prześladowaną przez władze PRL – Anieli Steinsbergowej oraz dwóch kobietach, których znaczenie w działalności KOR jest nie do przecenienia – poetce Ance Kowalskiej oraz żonie Jacka Kuronia – Grażynie „Gajce” Kuroń.
Zachęcamy do przystanięcia i wysłuchania opowieści.

To już trzecia edycja projektu Wystawa mówiona, który jest realizowany w ramach programu Wolontariat w ECS. Wolontariuszki i wolontariusze na co dzień współpracują z ECS, wspierając instytucję w rozwoju i realizacji działań. W bazie programu WOLONTARIAT W ECS widnieje 497 nazwisk.

/ Chcesz dołączyć do grona wolontariuszy i wolontariuszek? Wypełnij formularz na stronie, a potem weź udział w spotkaniu informacyjnym.