Muzeum POLIN oraz BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej i Europejskie Centrum Solidarności goszczą muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także osoby pracujące w instytucjach, galeriach i centrach kultury w kolejnej edycji Muzealnego think-tanku poświęconej nowym strategiom współpracy w dobie kryzysów.

„Współczesność stawia przed nami wyzwania, wobec których nie wystarczy działać w pojedynkę” – uważają organizatorzy. Kryzys pandemiczny, kryzysy humanitarne, kryzys klimatyczny, wojna w Ukrainie i największa fala uchodźstwa od czasów II wojny światowej. Wszystkie te wyzwania wymagały i wymagają wspólnego działania, uruchomiły i uruchamiają nowe formy sojuszy, podkreślają wagę solidarności i wzajemnego wsparcia jako odpowiedzi na czasy kryzysów.

Oddolna samoorganizacja, nieoczywiste koalicje i partnerstwa, zwinne akcje pomocowe, uelastycznianie rozwiązań, współdzielenie, poszukiwanie połączeń poza antropocentrycznymi szlakami – strategie te stały się widocznym elementem współczesności. Wiele z tych inicjatyw, będąc nierzadko spontaniczną odpowiedzią na pilne wyzwania, wytworzyło jednocześnie interesujące praktyki działania, wykraczające często w przód i wskazujące, jak moglibyśmy i mogłybyśmy kształtować obszary współpracy w przyszłości.

Podczas tegorocznego Muzealnego think-tanku przyjrzymy się tym nowym strategiom współpracy w kontekście lokalnym, ale też w odniesieniu do kontekstu globalnego. Będą nas interesowały zarówno inicjatywy podejmowane w muzeach, galeriach, centrach kultury, jak i w obszarze aktywizmu, sztuki, praw człowieka, ekologii. Szczególną uwagę poświęcimy działaniom łączącym nieoczywistych aktorów – opartym na współpracy międzysektorowej, interdyscyplinarnej czy międzygatunkowej. Powrócimy też do starych pytań, dla których obecne czasy stawiają nowe wyzwania. Jak lepiej współdziałać w codziennym środowisku pracy? Czym jest odporność we współpracy? Jak dbać o siebie nawzajem? Jak współpracę stawiać ponad konkurencję?

Muzealny think-tank jest prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku, od kilku lat we współpracy z innymi instytucjami. Jego celem jest tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów, galerii oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Think-tank jest platformą wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także przestrzenią na wspólną dyskusję wokół wątpliwości i pytań. Każda edycja jest poświęcona innemu tematowi – są to zazwyczaj zagadnienia niedoreprezentowane na innych muzealnych forach lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej i wymagające zmapowania. Program think-tanku jest współtworzony przez osoby uczestniczące, a kolejne spotkania i wytwarzanie wiedzy mają charakter kolektywny i procesowy.