Stańmy solidarnie z Ukrainą! Symbolicznie zaznaczymy 10 lat wojny: okrucieństwo konfliktu, ofiary cywilne, ogrom zniszczeń, ale też zaangażowanie społeczności międzynarodowej, mieszkańców Gdańska i Pomorza w udzielanie solidarnego wsparcia.

Uroczystość rozpocznie się w ECS, a zakończy na placu Solidarności. Udział zapowiedzieli m.in. konsul Ukrainy, przedstawiciele społeczności ukraińskiej oraz władze wojewódzkie i samorządowe.
Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 rozświetlony będzie w kolorach Ukrainy, a Gdańsk połączy symbolicznie z Ukrainą Łańcuch Jedności.

organizatorzy | miasto Gdańsk, Konsul Ukrainy w Gdańsku, inicjatywa obywatelska „Zjednoczeni Gdańsk”, Fundacja RC, Europejskie Centrum Solidarności,
oprawa muzyczna | chór Wyrij i Anastasiya Voytyuk-Bandura Girl
tłumaczenie | na języki polski i ukraiński
transmisja | gdansk.pl, ecs.gda.pl, YouTube ECS, Facebook ECS

UKR

Мітинг «Солідарні з Україною»
/ ECS, Зимовий сад, площа Солідарності
/ Вхід вільний

Будьмо солідарні з Україною!
Згадаємо 10 років війни: її жорстокість, жертви серед цивільного населення, масштабні руйнування, але також залучення міжнародної спільноти, мешканців Ґданська та Помор’я до всебічної підтримки та солідарності.

Свою участь підтвердили консул України в Ґданську, представники української громади, представників Воєводської та місцевої влади.

Завершимо урочистості на площі Солідарності де пам’ятник «Загиблим корабелам» буде підсвічено в національних кольорах України та Ланцюгом єдності, який організує громадська ініціатива «Об’єднані-Гданськ».

організатори | м. Ґданськ, Консульство України в Ґданську, громадська ініціатива «Об’єднані-Гданськ», Фундація RC, Європейський Центр Солідарності
музичний супровід | хор Вирій та Анастасія Войтюк, Bandura Girl
переклад | польською та українською мовами
трансляція | gdansk.pl, ecs.gda.pl, FB/ecsgdansk