Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej i Europejskie Centrum Solidarności zapraszają do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości i pracy z osobami z doświadczeniem migracji.

Komunikacja międzykulturowa staje się kluczową kompetencją do życia i pracy w zróżnicowanym środowisku, w którym kontakty międzynarodowe, zarówno wirtualne, jak również osobiste dotyczą coraz większej liczby osób. Zapraszamy do dyskusji i refleksji o tym, w jaki sposób kultura wpływa na zachowanie oraz jak możemy dostosować styl komunikacji do naszych rozmówców/rozmówczyń, bez rezygnacji z własnej autentyczności.
Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną główne założenia komunikacji międzykulturowej i jej znaczenie w pracy z grupami zróżnicowanymi kulturowo. W części praktycznej zaprezentowana zostanie gra „Culture Crossover”, której celem jest rozwijanie wrażliwości kulturowej poprzez poznawanie różnych punktów widzenia i rozumienia otaczającego nas świata. Osoby uczestniczące wezmą udział w grze i poznają jej zastosowanie w pracy z młodzieżą i dorosłymi w szkole, na uniwersytecie, w bibliotece, w instytucji kultury i organizacji pozarządowej.