Osoby z autyzmem, ich rodziny i przyjaciół, profesjonalistów, którzy pracują z nimi na co dzień, samorządowców, polityków i wszystkich, którzy chcą okazać solidarność z osobami z autyzmem i ich rodzinami – zapraszamy na spotkanie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Na znak solidarności z osobami z autyzmem, 2 kwietnia budynek Europejskie Centrum Solidarności będzie oświetlony w kolorze niebieskim, podobnie jak wiele innych budynków na całym świecie.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ (2008). Przez cały kwiecień propagowana jest wiedza o autyzmie, budowane wrażliwość społeczna i akceptacja w stosunku do osób z autyzmem, a także zwracana jest uwaga na wszelkie przejawy ich dyskryminacji, nadużyć i izolacji.

Hasło tegorocznej europejskiej kampanii brzmi: „Budujemy społeczeństwo włączające dla osób z autyzmem”.

– Już ponad dziesięć lat, czyli od ratyfikacji przez nasz kraj Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych wiadomo, że społeczeństwo musi być włączające, również dla osób z autyzmem, a państwo powinno respektować i realizować ich prawa – mówi Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. – Jednak w wielu obszarach nie przekłada się to ani na ustawodawstwo, ani na praktykę. Wiadomo, że osoby z autyzmem potrzebują dostosowanego do potrzeb wsparcia przez całe życie, lecz dla wielu z nich jest ono niedostępne albo niewystarczające, zarówno w czasie edukacji, jak i w dorosłości. Wiele z tych osób mogłoby rozwinąć swój potencjał i żyć niezależnie, na miarę swoich możliwości, ale przez brak odpowiedniej pomocy są wykluczone z życia społecznego.

Podczas wieczornego spotkania przedstawione zostaną różne wyzwania związane z budowaniem społeczeństwa włączającego osoby dorosłe z autyzmem. Osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną nie mogą mieszkać w dużych instytucjach, domach pomocy społecznej, lecz powinny mieć zagwarantowaną ustawowo możliwość zamieszkania w małych domach z indywidualnym wsparciem. Ukaże to film „Osoby z autyzmem nie mogą czekać na godne życie”. Na drugim krańcu spektrum autyzmu są osoby często wykształcone i mające wysoki iloraz inteligencji, które potrzebują m.in. ochrony przed nadmiarem bodźców, wsparcia w pracy, pomocy psychologicznej, a ze strony społeczeństwa – więcej zrozumienia i akceptacji. Samorzecznicy będą o tym mówić w czasie sesji panelowej.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Co warto wiedzieć?

Autyzm – według aktualnych kryteriów diagnostycznych nazywany spektrum autyzmu – jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Objawy autyzmu obejmują komunikację, interakcje społeczne oraz powtarzalne wzorce zachowania. Osoby w spektrum autyzmu mają charakterystyczne zachowania dotyczące tych sfer, mogą jednak bardzo różnić się poziomem i sposobem funkcjonowania. Dlatego obecnie mówi się o spektrum autyzmu, w którym mieszczą się zarówno osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrzebujące stałego intensywnego wsparcia, jak również osoby utalentowane i wykształcone, mające jednak problemy w funkcjonowaniu społecznym.
Według danych na każde 10 tys. urodzeń, 65 dzieci jest w spektrum autyzmu (2021). W naszym kraju może żyć nawet ok. 250 tys. takich osób.

Program wydarzenia

Kiermasz wyrobów ceramicznych wykonanych przez osoby z autyzmem

→ ogród zimowy (parter)

Kiermasz połączony ze zbiórką funduszy na wyposażenie placówek Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

→ audytorium

W programie m.in.

  • Małe domy z indywidualnym wsparciem, jako priorytet w walce o prawa osób z autyzmem – projekcja filmu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym: „Osoby z autyzmem nie mogą czekać na godne życie”
  • Jakiego wsparcia potrzebują osoby w spektrum autyzmu do pełnego włączenia w życie społeczne? – sesja panelowa z udziałem samorzeczników: Eilith Marzanny Bizel, Magdaleny Czerebak, Kacpra Rudaka i Natalii Wiśniewskiej
  • Wręczenie odznak „Przyjaciele Osób z Autyzmem”
  • Koncert piosenek musicalowych: Paulina Araśniewicz (wokal), Beniamin Baczewski (klarnet, saksofon), Marcin Twardowski (fortepian)