W roli przewodnika wystąpi Bogdan Lis, jeden z czołowych opozycjonistów w PRL – działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Solidarności, sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

tłumaczenie na polski język migowy | Tomasz Olender, stowarzyszenie Okno na Świat

Już w grudniu 1970 Bogdan Lis uczestniczył w protestach robotniczych w Gdańsku. Dziesięć lat później, w Sierpniu ’80, współorganizował strajk w gdańskim Elmorze, gdzie pracował. Dołączył do protestujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i podjął się roli wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Współtworzył treść 21 postulatów strajkujących stoczniowców, a później znalazł się w gronie sygnatariuszy Porozumienia Gdańskiego. Współtwórca podziemnych struktur Solidarności. Wielokrotnie aresztowany, m.in. w stanie wojennym. W 1989 roku uczestniczył w obradach przy Okrągłym Stole. Zasiadał w sejmiku pomorskim (1998–2002).
Przewodniczący Rady Europejskiego Centrum Solidarności.

/ Wydarzenie jest adresowane do młodzieży i dorosłych
/ W spotkaniu może wziąć udział 25 uczestników
/ Bilet w promocyjnej cenie 10 zł → kup bilet
/ Spacer rusza z holu głównego, spotykamy się vis-à-vis kas biletowych (parter)
/ Zwiedzanie trwa ok. 75 minut