Statystyka i demografia wydają się być zgodne: liczba osób z różnymi niepełnosprawnościami czy szerzej, z różnorodnymi potrzebami, ciągle wzrasta. Miasto dostępne to już nie tylko pochylnie i równe chodniki (chociaż o te wciąż toczą się miejskie spory), ale przestrzenie wygodne, łatwe w orientacji, bezpieczne, przyjazne sensorycznie, dostępne pieszo, rowerem i wózkiem, atrakcyjne dla dzieci i osób w wieku senioralnym. W dostępności i uniwersalności mieści się coraz więcej znaczeń i elementów. Podczas spotkania zastanowimy się wspólnie: Czy „projektowanie uniwersalne” jest w ogóle możliwe? Na jakim etapie wdrażać i testować uniwersalne rozwiązania? Czy praca nad dostępnością kiedyś się kończy, a jeśli tak, skąd wiemy, że to już?

osoba prowadząca
Paulina Tota-Stawarczyk | Doktorka, inżynierka, architektka, absolwentka i była pracowniczka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, wykłada gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka ponad 20 publikacji naukowych i popularnonaukowych, głównie dotyczących projektowania uniwersalnego. Specjalistka od dostępności: szkoli, audytuje, konsultuje rozwiązania, tworzy wytyczne dla przestrzeni miejskich, budynków i terenów zielonych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb wszystkich osób. Autorka „Standardów dostępności” dla Warszawy i Wrocławia, współautorka publikacji „Dostępność. Bezpieczna ewakuacja” i „Standardu infrastruktury kąpieliskowej” w województwie pomorskim. Fanka miasta i kotów.


Wydarzenie jest częścią projektu STOCZNIA. MIASTO (wcześniej pod nazwą ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ), w którym odnosimy się do terenów postoczniowych i szeroko rozumianego sąsiedztwa ECS. Nasze otoczenie zmienia się, dlatego wspólnie z mieszkańcami pragniemy oswajać zachodzące przemiany. Chcemy zachować w pamięci historie miejsc i ludzi, obserwować i wzmacniać podejmowane przez nich działania. Jesteśmy współodpowiedzialni za ten teren, za tworzenie nowej tkanki miejskiej.