Strefa Społeczna to miejsce największego święta organizacji pozarządowych w Polsce. W tym roku do Gdańska przybędzie 150 organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i grup nieformalnych z całej Polski.

Dołączyć może każdy. Aktywiści spotykają się z obywatelkami i obywatelami indywidualnie, a także podczas publicznych debat, warsztatów i prelekcji. Tutaj dochodzi do wymiany doświadczeń, prezentacji inicjatyw społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce i za granicą, zawiązywane są partnerstwa i uruchamiane nowe inicjatywy.

Strefa Społeczna organizowana jest w Gdańsku już po raz czwarty. Najwięcej gości odwiedziło tę przestrzeń w 2019 roku, gdy przybyło ponad 40 tys. osób, niemal 200 organizacji społecznych, a przy organizacji wydarzenia pracowało 250 wolontariuszy.

Strefa Społeczna to wspólne przedsięwzięcie miasta Gdańska, Fundacji Gdańskiej i ECS.