Streetworker to z języka angielskiego pedagog uliczny. Miejscem pracy streetworkerów jest dosłownie ulica. Na czym polega ich praca? Ilu osobom udaje się w rzeczywisty sposób pomóc? Jaką cenę płacą za taką formę pracy? – zapraszamy na spotkanie ze streetworkerami.

/ transmisja online: YouTube ECS, Facebook ECS, ecs.gda.pl

goście
Marina Dombrowska | pedagog resocjalizacyjny, w przeszłości streetworkerka Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Paweł Sikora | filozof, socjolog, streetworker Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

prowadząca
Wiktoria Krezymon | prawniczka, Dział Naukowy i Zbiorów ECS

Zapewne niewielu z nas wie, co znaczy słowo streetworker, które wciąż nie dorobiło się adekwatnego i atrakcyjnego tłumaczenia na język polski. Streetworker to z języka angielskiego pedagog uliczny, po polsku można powiedzieć – uliczny pracownik socjalny. Idea streetworkingu narodziła się w okresie wielkiego kryzysu w USA w ubiegłym wieku, gdy ulicami zawładnęły gangi i bezdomni, a wśród nich dzieci. Celem pracy ówczesnych streetworkerów było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przyszłych przestępców i ich społeczna reintegracja. W latach 50. ubiegłego stulecia streetworkerzy objęli swoim działaniem osoby uzależnione od narkotyków. Taką formę pracy w latach 60. zaczęto praktykować w Europie, m.in. na Wyspach Brytyjskich, w Skandynawii czy Holandii.

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzane są ogólnopolskie badania osób w kryzysie bezdomności. W Pomorskiem udało się w lutym 2024 roku dotrzeć do 4575 takich osób – 1142 kobiet, 2782 mężczyzn i 651 dzieci!
Czy w naszym województwie działają streetworkerzy? Jak wygląda ich praca? Ilu osobom udaje się w rzeczywisty sposób pomóc?
O tym jakże ważnym społecznie problemie będziemy rozmawiali z dwójką młodych streetworkerów, na którą to debatę serdecznie zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń.