O represjach wobec opozycji, codziennym życiu w okrytych niechlubną sławą internatach, jak o ośrodkach odosobnienia mówili internowani, oraz rozmaitych strategiach przetrwania – opowiedzą internowane kobiety i internowani mężczyźni, działający w opozycji demokratycznej oraz historycy.

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce to nie tylko ograniczenie swobód obywatelskich, zmasowane represje oraz militaryzacja najważniejszych i największych zakładów pracy, ale także, a może przede wszystkim, internowania zakrojone na szeroką skalę. Około 10 tys. kobiet i mężczyzn, których władza zakwalifikowała jako wrogów państwa, musiało zapłacić wolnością za swoje wybory życiowe ery Solidarności i wcześniejsze.

Program wydarzenia

Ośrodki internowania jako forma represji w czasie stanu wojennego

goście
prof. Wojciech Polak
/ historyk, nauczyciel akademicki, dyrektor Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
dr Grzegorz Majchrzak
/ historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, członek Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” i Stowarzyszenia Wolnego Słowa
dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK
/ historyczka, politolożka i specjalistka w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

prowadzenie
dr Przemysław Ruchlewski
/ zastępca dyrektora ECS

Bunt, adaptacja, stagnacja, czyli o strategiach przetrwania i życiu codziennym w ośrodkach internowania

goście
Jan Rulewski
/ inżynier, przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, w stanie wojennym 20 miesięcy spędził za kratami, w Strzebielinku i na Białołęce
Jan Wyrowiński
/ inżynier, działacz Solidarności, internowany na 4,5 miesiąca, przetrzymywany w Potulicach i Strzebielinku
dr Andrzej Drzycimski
/ historyk i dziennikarz, w Sierpniu ’80 sygnatariuszy listu dziennikarzy do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, w stanie wojennym 6,5 miesiąca był internowany w ośrodku w Strzebielinku

prowadzenie
dr Judyta Bielanowska
/ Wydział Naukowy ECS

O życiu, trwaniu i przetrwaniu w ośrodkach odosobnienia dla internowanych kobiet

goście
Joanna Wojciechowicz
/ architektka, uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, internowana przez 6,5 miesiąca w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi, Darłówku
Barbara Hejcz
/ pedagożka, uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 4,5 miesiąca spędziła w ośrodkach internowania w Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi
Jolanta Szostek
/ chemiczka, w Sierpniu ’80 współorganizatorka pogotowia strajkowego i akcji poparcia dla strajkujących stoczniowców w Gdańsku, w stanie wojennym przez 6,5 miesiąca była przetrzymywana w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi i Darłówku

prowadzenie
dr Konrad Knoch
/ Wydział Naukowy ECS