Spuścizny w rozumieniu kolekcji osobistej to materiały wytworzone w toku i w związku z życiem i działalnością osoby/osób, reprezentujące główne kierunki jej/ich życia, pracy i zainteresowań. Obiekty te łączą w sobie archiwum, bibliotekę i muzeum. Przekazywanie ich tym instytucjom jest dowodem zaufania ofiarodawców, dla których nierzadko są to cenne i sentymentalne pamiątki rodzinne oraz wyrazem ich potrzeby ocalenia tej spuścizny dla następnych pokoleń. Chcemy zwrócić uwagę na wyjątkowość tych kolekcji oraz prześledzić ich losy – od momentu przekazania, poprzez opracowanie aż do publicznego udostępniania.

Jakie kolekcje prywatne kryją się magazynach bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych? Z jakimi problemami borykamy się w codziennej pracy z kolekcjami prywatnymi? Czy prawdą jest, że zmienią się standardy opracowania spuścizn archiwalnych? Jakimi kryteriami kierują się bibliotekarze, przyjmując księgozbiory prywatne? Czy udostępniając kolekcje osobiste w przestrzeni internetowej, ogranicza nas prawo autorskie? Jak bezpiecznie udostępniać i rozpowszechniać informację na temat spuścizn? Czy pamiątki osób żyjących to spuścizna? Czy digitalizacja przeznaczona jest tylko dla dokumentów piśmienniczych? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, planowanej w Europejskim Centrum Solidarności w dniach 7–8 grudnia 2023.

Konferencji będzie towarzyszyć prezentacja najnowszego sprzętu do digitalizacji zbiorów połączona z praktycznymi warsztatami.

Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja odbywa się online, również tych osób, którzy chcą wziąć udział w konferencji, nie wygłaszając referatu.

Nabór referatów
/ zapraszamy do składania propozycji 20-minutowych wystąpień
/ bloki tematyczne: opracowanie, digitalizacja, promocja
/ udział w konferencji jest bezpłatny
/ koszty przejazdu i noclegu pokrywa uczestnik
/ organizator zastrzega sobie prawo do wyboru referatów i zmiany programu

Harmonogram projektu
/ zgłoszenia referatów: do 29 września 2023
→ prześlij tytuły wystąpienia wraz z abstraktem (do 1000 znaków)
/ informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu: do 31 października 2023
/ zakończenie rejestracji słuchaczy: do 31 października 2023

Ramowy program konferencji
miejsce | biblioteka ECS
7/12/2023 czwartek
/ 9.00
Rejestracja uczestników
/ 9.30
Otwarcie konferencji
/ 10.00–12.00
Blok tematyczny: Opracowanie
Wygłoszenie referatów
Dyskusja
/ 12.30–13.00
Przerwa kawowa
/ 13.00–15.00
Blok tematyczny: Promocja
Wygłoszenie referatów
Dyskusja
/ 15.30–16.00
Przerwa obiadowa
/ 16.00–18.00
Spacer z przewodnikiem po wystawie stałej ECS
Zaproszenie na wykład: Stocznia Gdańska w filmie. Rekonesans

8/12/2023 piątek
/ 10.00–12.00
Blok tematyczny: Digitalizacja
Wygłoszenie referatów
Dyskusja
/ 12.30–13.00
Przerwa kawowa
/ 13.00–15.00
Warsztaty z digitalizacji

Organizator
Europejskie Centrum Solidarności

Informacje
Magdalena Madey
/ tel.: 58 772 40 77
/ e-mail: konferencja@ecs.gda.pl

Partnerzy medialni
/ portal Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
/ Stowarzyszenie Archiwistów Polskich