4 czerwca 1989 roku był symbolicznym końcem komunizmu w Polsce. Wprawdzie wojska sowieckie wciąż stacjonowały w naszym kraju, a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nadal stanowiła siłę, z którą trzeba było się liczyć, czerwcowe wybory na zawsze zmieniły polską rzeczywistość. Zapraszamy na spacer po wystawie stałej ECS z uczestnikami i świadkami wydarzeń sprzed 34 lat.

/ Wydarzenie jest adresowane do młodzieży i dorosłych

Informacje praktyczne

/ prosimy o przybycie z 15-minutowym wyprzedzeniem
/ spotykamy się vis-à-vis kas biletowych (przy stanowisku audioprzewodników)
/ spacer potrwa ok. 90 minut

UWAGA! Oczekujemy wielu gości, może okazać się, że nie będzie wolnych miejsc na parkingu podziemnym (wjazd od ul. ks. Jerzego Popiełuszki). Na podstawie biletu na wystawę można pobrać z kasy voucher uprawniający do darmowego skorzystania z parkingu

Program wydarzenia

w roli przewodnika | Waldemar Płocharski

Wiceprezes zarządu Fundacji Filmów i Programów Katolickich Video Studio Gdańsk, pierwszego i najdłużej działającego niezależnego producenta filmowego i telewizyjnego w Polsce (1981). Działacz opozycyjny w latach 80. Współtwórca podziemnej, niezależnej telewizji. Dziennikarz, realizator kilkuset filmów i programów telewizyjnych.
Absolwent Inżynierii Dźwięku na Politechnice Gdańskiej. Zaczynał jako dziennikarz i realizator dźwięku w Studenckiej Agencji Radiowej (SAR) Politechniki Gdańskiej, po czym został jej redaktorem naczelnym. Współzałożyciel działającej przy SAR – Radiowej Agencji Solidarność (RAS), która podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” realizowała – w ramach współpracy z Biurem Informacji Prasowej Solidarności – audycje radiowe dokumentujące działalność związku. Aktywnie zaangażowany w solidarnościową kampanię wyborczą 4 czerwca 1989 roku.
Współzałożyciel Fundacji Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości” (FAF), która ściśle współpracuje z ECS.

kup bilet

w roli przewodnika | Bogdan Lis

Opozycjonista w czasach PRL, działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Solidarności. Inwigilowany przez służby.

Już w grudniu 1970 roku uczestniczył w protestach robotniczych w Gdańsku. Dziesięć lat później, w sierpniu 1980 roku, współorganizował strajk w gdańskim Elmorze, gdzie pracował. Miał wówczas 28 lat. Dołączył do strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i podjął się roli wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Współtworzył treść 21 postulatów strajkujących stoczniowców, a później znalazł się w gronie sygnatariuszy Porozumienia Gdańskiego. Współtwórca podziemnych struktur Solidarności. Wielokrotnie aresztowany, m.in. w stanie wojennym. W 1989 roku uczestniczył w obradach przy Okrągłym Stole. Zasiadał w sejmiku pomorskim (1998–2002).

Przewodniczący Rady Europejskiego Centrum Solidarności.

kup bilet

w roli przewodnika | Antoni Dudek

Historyk, politolog i publicysta, badacz historii najnowszej. Ekspert w zakresie PRL, transformacji i współczesnej historii politycznej Polski. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, w którym był członkiem rady i doradcą prezesa. Autor licznych opracowań, publikacji i książek traktujących o PRL i okresie transformacji, jak również dotyczących historii potransformacyjnej, m.in. „Ślady PeeReLu” (2000), „Reglamentowana rewolucja” (2004), „Historia polityczna Polski 1989–2005” (2007) czy „PRL bez makijażu” (2008).
Były członek Kolegium Programowo-Historycznego ECS.

kup bilet

w roli przewodnika | Jan Krzysztof Bielecki

Opozycjonista z lat 80. XX wieku. Startował w wyborach 4 czerwca 1989 roku jako kandydat opozycji demokratycznej i zdobył mandat posła. Był premierem rządu RP (1991) po tym, jak stanowisko opuścił Tadeusz Mazowiecki.
Urodził się w Bydgoszcz, ale szkołę średnią i studia ukończył już w Gdańsku. Do Solidarności przystąpił jesienią 1980 roku jako jeden z ekspertów ekonomicznych. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach Solidarności. W maju 1982 roku za działalność opozycyjną został zwolniony z pracy. Trzy lata później założył spółdzielnię consultingową Doradca, w której zatrudniał m.in. represjonowanych działaczy opozycji.

kup bilet

w roli przewodnika | Grzegorz Grzelak

Politolog, doktor nauk społecznych, samorządowiec. Działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL.
Współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, był jednym z założycieli Ruchu Młodej Polski. W 1980 roku przystąpił do Solidarności. W stanie wojennym uniknął internowania, ukrywając się. Przez lata był bliskim doradcą Lecha Wałęsy. W 1989 roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego, o którym z perspektywy czasu mówi: „przedziwne i cudowne zjawisko”.
W 1991 roku pełnił funkcję sekretarza stanu ds. samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezydenta RP. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

kup bilet