Zapraszamy na spotkanie z prof. Ireneuszem Krzemińskim

Rozmawiać będziemy o powrocie po latach do uczestników najsłynniejszego chyba badania socjologicznego nad ruchem społecznym Solidarność, którego w 1981 roku dokonał zespół francuskiego socjologa Alaina Touraine’a. Interwencję powtórzył właśnie prof. Ireneusz Krzemiński wraz z Łukaszem Jurczyszynem i Wojciechem Ogrodnikiem, a jej efekty opublikowane zostały w książce „Solidarność a narodziny demokratycznej Polski. Powtórzona interwencja socjologiczna 1981–2015” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021).

Spotkania z dawnymi aktywistami Solidarności, przedstawione w tej publikacji, okazały się także dyskusjami z udziałem nowych aktorów społecznych, którzy pojawili się na scenie dopiero w demokratycznej Polsce. Wymiana myśli nie ograniczała się jedynie do przeszłości, ale dotyczyła także Polski po transformacji. Z działaczami Solidarności z 1981 roku dyskutowali przedsiębiorcy, działacze partii politycznych, przedstawiciele władz samorządowych, intelektualiści i ludzie kultury.

Spotkanie z prof. Ireneuszem Krzemińskim poprowadzi dr Jacek Kołtan, pełnomocnik dyrektora ECS ds. naukowych.

 

Ireneusz Krzemiński
Socjolog, profesor nauk humanistycznych, autor licznych publikacji dotyczących procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych i aktywny komentator bieżących procesów politycznych w Polsce, członek Rady ECS, były członek zarządu polskiego PEN Clubu

Obie pozycje są dostępne w bibliotece ECS

  • Alain Touraine i in., Solidarność analiza ruchu społecznego 1980–1981, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2010
  • Ireneusz Krzemiński, przy współpracy z Łukaszem Jurczyszynem i Wojciechem Ogrodnikiem, Solidarność a narodziny demokratycznej Polski. Powtórzona interwencja socjologiczna 1981–2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021