Energia społeczna pokoleń – to motyw wiodący tegorocznego Forum Idei i Praktyki | Solidarni w Rozwoju. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich, którzy pracują z ludźmi i dla ludzi, zarówno w obszarze publicznym, jak i pozarządowym.

/ wstęp wolny
/ wydarzenie tłumaczone na polski język migowy

Energia społeczna to dziś jedna z kwestii najczęściej dyskutowanych w debacie publicznej, przy czym jest rozmaicie rozumiana i definiowana.
– Dla jednych energia społeczna to zasób, siła, moc sprawcza. Odnosi się to głównie do sfery polityki (władzy), ale też do biznesu. Inni kładą nacisk na wiedzę, gdyż to ona określa, jak funkcjonują pojedyncze podmioty (instytucje, organizacje, firmy), ale też jak zmieniają się systemy społeczno-gospodarcze i kulturowe. Tym samym energia społeczna wpływa na stopień przeobrażania otoczenia ludzi, ale i ich własne postrzeganie siebie – mówi prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, socjolog, antropolog i historyk, prezes Instytutu Kaszubskiego, członek Rady Programowej forum. – W tym kontekście pojawiają się pytania. Czy właściwie rozumieją oni swoją sytuację? Czy podejmują wysiłek, aby wzmocnić własną energię społeczną? Wreszcie, czy wykorzystują energię społeczną, aby uczynić świat lepszym do życia?

To szczególnie istotne zjawisko w kontekście zmian pokoleniowych. Ciekawa jest też kwestia, jak poszczególne pokolenia – w zmieniających się warunkach – wytwarzały i wykorzystywały swoją energię? A może przyczyniały się do jej rozpraszania i marnotrawienia? Czy zatem wywoływały skutki pozytywne, czy raczej przybierały destrukcyjny charakter? A może kiedyś wydawało się nam, że coś jest pożyteczne, z perspektywy zaś kilkunastu lub kilkudziesięciu lat okazuje się, że wcale tak nie było?

– Wokół tych zagadnień toczą się, uzasadnione i potrzebne, spory międzypokoleniowe. Ten dialog bywa trudny, ale jest konieczny. Dotyka bowiem takich kwestii, jak: solidarność społeczna, odpowiedzialność, sytuacja mniejszości, zakres partycypacji i stopień poczucia sprawstwa, rola i znaczenie praw obywatelskich, innowacje społeczne i poszukiwanie nowych rozwiązań (np. w sferze ekonomii społecznej) – komentuje prof. Cezary Obracht-Prondzyński. – Wszystkie te pytania mają jeden wspólny mianownik, wymagają wstępnej odpowiedzi na pytania o stan i przyszłość demokracji, na wszystkich jej poziomach, a także jaką ponosimy za nią odpowiedzialność, bez względu na to do jakiego pokolenia należymy. W budowaniu odpowiedzialnych społeczności i kreowaniu energii społecznej ważne jest też uwzględnianie różnorodności i kluczowych potrzeb, jak również zasobów różnych grup – osób starszych, młodszych, pracujących, bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami…
O tym wszystkim chcemy dyskutować podczas tegorocznego forum Solidarni w Rozwoju.

W 2023 roku zaplanowano kilka osłon projektu Solidarni w Rozwoju: w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Kartuzach. W programie: debaty, spotkania, konferencje i warsztaty.

Partner

Program wydarzenia

Otwarcie forum Solidarni w Rozwoju oraz Święta Wolności i Praw Obywatelskich

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

/ audytorium ECS (parter)
/ wstęp wolny
/ transmisja online: gdansk.pl

Energia społeczna pokoleń

/ audytorium ECS (parter)
/ wstęp wolny
/ transmisja online: gdansk.pl

słowo przewodnie | Pokolenia demokracji – w poszukiwaniu twórczej energii
prof. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog, Uniwersytet Gdański

debata | Energia społeczna pokoleń
prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej forum
Anna Radwan-Röhrenschef, socjolożka, założycielka Instytutu In.Europa
Bartłomiej Świstak Piotrowski, aktywista ruchu przeciwko ACTA
Julianna Łoboda, współzałożycielka fundacji Widzialne. Zmiana jest Kobietą
moderator | prof. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog, Uniwersytet Gdański   

Prawa człowieka w mieście

/ sala warsztatowa nr 5 (3 piętro)
/ wstęp wolny

Grupa dyskusyjna:
Agnieszka Chomiuk, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Ewelina Jaskulska, ekspertka ds. przestrzeni równoprawnych, Studio Architektoniczki
Piotr Skrzypczak, współzałożyciel stowarzyszenia Homo Faber
moderatorka | Marta Siciarek, współzałożycielka Instytutu Miast Praw Człowieka, współtwórczyni Gdańskiego Modelu Integracji Migrantów

Innowacje i ekonomia społeczna

/ sala warsztatowa nr 4 (3 piętro)
/ wstęp wolny

Grupa dyskusyjna:
Martyna Rubinowska, członkini zarządu Fundacji Ashoka
Zbigniew Prałat, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Rafał Krenz, Centrum Technologii Spółdzielczych COOPTECH HUB
moderatorka | Katarzyna Ziemann, Urząd Miejski w Gdańsku, dyrektorka Wydziału Rozwoju Społecznego

Demokracja lokalna i partycypacja

/ sala warsztatowa nr 5 (3 piętro)
/ wstęp wolny

Grupa dyskusyjna:
Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, odpowiedzialna za politykę społeczną
Katarzyna Sztop-Rutkowska, wiceprezeska zarządu fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Sulisława Borowska, członkini zarządu Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego
moderator | Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Subsydiarność – renesans samoorganizacji czy zakup usług

/ sala warsztatowa nr 4 (3 piętro)
/ wstęp wolny

Grupa dyskusyjna:
Marta Makuch, pierwszy zastępca prezydenta Słupska
Maciej Bielawski, wiceprezes zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Gdańsk
moderator | Marcin Męczykowski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zastępca dyrektorki ds. usług społecznych

Podsumowanie forum

/ ogród zimowy ECS, okrągły stół (parter)
/ wstęp wolny
/ transmisja online: gdansk.pl

Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
Marta Siciarek, Instytut Miast Praw Człowieka
Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Katarzyna Ziemann, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego
Marcin Męczykowski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

/ Po podsumowaniu forum zachęcamy do indywidualnych rozmów w trakcie koktajlu