Pustki w sklepach, reglamentowanie praw obywatelskich, wszechobecna propaganda – namacalnie doświadczymy beznadziei PRL, żeby docenić siłę samoorganizacji, która doprowadziła nie tylko do rozdarcia, ale i ostatecznego zerwania żelaznej kurtyny. Drogi do wolności brukowane były niezłomnością, ale i bezsilnością.

oferta dla uczniów klas 7–8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych
słowa klucze | ucisk, samoorganizacja, zwycięstwo

termin | poniedziałek, środa–piątek, godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
czas trwania | 90 minut
koszt | 22 zł/os., 1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie + 150 zł za usługę przewodnicką
miejsce | ECS, wystawa stała
zapisy | ecs.gda.pl/Formularz
płatność | wnieś nie później niż 72 godziny od chwili, gdy otrzymasz aktywny link do zapłaty

Polecamy musical śpiewany rapem „1989” (reż. Katarzyna Szyngiera) z tekstami Napiórkowskiego, Bobera, Łony i muzyką Webbera, który ukazuje upadek komunizmu z nowej perspektywy. Tej koprodukcji Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego partneruje ECS.