Czy jesteśmy w Polsce gotowi myśleć o uchodźczyniach i uchodźcach nie tylko jako o osobach, które potrzebują naszej pomocy, ale jako o posiadaczach praw, które należy im zagwarantować?

Kwestie przyjęcia uchodźców oraz ich integracji były w ostatnim roku bardzo żywe i – z racji wciąż trwającej wojny w Ukrainie – zapewne pozostaną z nami na wiele lat.
– Na pytania o potrzeby, wzajemne dostosowania i oczekiwania, nadzieje i rozczarowania, warto poszukiwać wspólnych odpowiedzi, w dialogu z uchodźcami – mówi Marta Siciarek, współtwórczyni Gdańskiego Modelu Integracji Migrantów, współzałożycielka Instytutu Miast Praw Człowieka. – Spotkanie będzie okazją do refleksji nad prawami uchodźców w przestrzeni naszych miast do bezpieczeństwa, zdrowia, edukacji, kultury…

Rozpoczniemy od głosów inspiracyjnych – przedstawicielek i przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, społeczności uchodźców. A następnie porozmawiamy o prawach uchodźczyń i uchodźców.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele społeczności migranckiej, UNHCR, ALDA, OMGGS, organizacji społecznych zajmujących się integracją migrantów, Instytutu Miast Praw Człowieka i miasta Wiednia.

Uczestnicy
Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
Marta Siciarek, Instytut Miast Praw Człowieka
Mariia Tkachenko, uchodźczyni z Ukrainy, uczennica liceum
Dobrosława Korczyńska-Partyka, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
Babiche Routledge, UNHCR
Javid Alekozai, uchodźca z Afganistanu
Olga Gulińska, Solidarność Codziennie – przestrzeń dla aktywistów w ECS