1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, kończymy obchody ŚWIĘTA WOLNOŚCI refleksją nad europejską demokracją. Pamiętamy o tych, którzy ginęli z bronią w ręku pod biało-czerwonym sztandarem, i o tych, których zamęczono w obozach i więzieniach. A także o tych, którym wojna zamieniła codzienne życie w piekło.

NIGDY WIĘCEJ WOJNY

Program wydarzenia

84 rocznica wybuchu II wojny światowej

Uroczystość organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej
/ Westerplatte
/ bezpłatny transport miejski na miejsce uroczystości, informacje: ztm.gda.pl

Oddanie hołdu zabitym polskim nauczycielom z Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza

W programie złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicą
/ ul. Wałowa 21
/ wstęp wolny

Upamiętnienie harcmistrza Jana Ożdżyńskiego

W programie m.in.: oficjalne przemówienia, złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicą
/ budynek Dyrekcji Kolei, ul. Dyrekcyjna 2–4
/ wstęp wolny

Oddanie hołdu Polakom z Wolnego Miasta Gdańska, ofiarom niemieckich represji

W programie m.in.: przemówienia oficjalne, modlitwa, złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicą
/ dawna Victoriaschule, obecnie budynek Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24
/ wstęp wolny

Oddanie hołdu obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku

W programie m.in.: Apel Pamięci z udziałem uczennic i uczniów z Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte i Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej, przemówienia oficjalne, złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej
/ plac Obrońców Poczty Polskiej
/ wstęp wolny

Msza w intencji poległych pocztowców

/ plac Obrońców Poczty Polskiej
/ wstęp wolny

Oddanie hołdu ofiarom terroru hitlerowskiego

W programie m.in.: oficjalne przemówienia, modlitwa międzywyznaniowa, złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem, wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Cappelli Gedanensis.
/ Cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego – Pomnik Bohaterów, Gdańsk-Zaspa, ul. Bolesława Chrobrego
/ wstęp wolny