Organizacje społeczne wraz ze środowiskami eksperckimi od miesięcy pracują nad propozycjami naprawy, poprawy lub modernizacji najważniejszych sfer życia w Polsce. Niektóre z nich tego popołudnia zostaną zaprezentowane. Współorganizatorami narady są: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja im. Stefana Batorego i ECS.

Sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku – twierdzi większość Polek i Polaków (64 proc. wg badania More in Common Polska). Patrzymy w przyszłość z niepewnością, lękiem, frustracją, smutkiem, ale i nadzieją. Bo wiemy, w jakim kraju chcielibyśmy żyć. Pytani o idealną Polskę w perspektywie dekady odpowiadamy, że ma być ona bezpieczna, demokratyczna, sprawiedliwa, uczciwa, praworządna, nowoczesna, tolerancyjna, ekologiczna, otwarta. Rozumiemy, że warunkiem lepszej przyszłości jest rozwój oparty na zwiększonych nakładach na edukację i naukę oraz bezpieczeństwo wymagające sprawnych sił zbrojnych.

Niestety, nie ufamy państwu przekonani, że w sytuacji kryzysu będziemy musieli radzić sobie sami. Tak jak podczas pierwszych tygodni pandemii Covid-19 i tak jak w pierwszych dniach po agresji Rosji na Ukrainę. To dzięki mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego – zaangażowaniu organizacji społecznych oraz rzesz wolontariuszy i wolontariuszek – powstały sieci pomocy potrzebującym osobom wymagającym troski w czasie kryzysu sanitarnego i tym, którzy uciekali przed wojną. Podczas tych kryzysów zrozumieliśmy znaczenie samoorganizacji i rolę organizacji obywatelskich jako źródła społecznej odporności. Pytani o ocenę sił, które działały najlepiej w czasie napływu osób uchodźczych z Ukrainy, z najwyższym uznaniem wskazujemy organizacje społeczne (87 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych) oraz wolontariuszy (95 proc.).

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie umie nie tylko działać. Wie także, jak budować lepszą przyszłość. Organizacje społeczne wraz z ekspertkami i ekspertami od miesięcy pracują nad propozycjami dla Rzeczpospolitej: Obywatelski Pakt dla Edukacji przygotowany przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji, projekt prawa klimatycznego proponowany przez organizacje ekologiczne, projekty ustaw wskrzeszających praworządność, propozycje działań przywracających konstytucyjną zasadę samorządności terytorialnej, projekty rozwiązań chroniących i realizujących podstawowe prawa kobiety, postulaty sanacji i modernizacji mediów publicznych, propozycje dotyczące polityki kulturalnej i projekt ustawy o muzeach, rekomendacje dla krajowej i lokalnych polityk migracyjnych oraz integracyjnych. To tylko niektóre z obszarów wymagających naprawy, poprawy lub modernizacji, dla których społeczeństwo obywatelskie ma gotowe propozycje rozwiązań i aktów legislacyjnych. Przedstawimy je 3 czerwca podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich w trakcie – Rozmowy obywatelskiej o przyszłości, zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, Fundację im. Stefana Batorego i ECS.

Prelegentki i prelegenci
/ praworządność
sędzia Bartłomiej Przymusiński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
/ Trybunał Konstytucyjny i Ustawa o prokuraturze
Krzysztof Izdebski, Fundacja im. Stefana Batorego
/ edukacja
Alicja Pacewicz, Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji
Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus
/ prawo klimatyczne
Wojciech Kukuła, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
/ prawa kobiet
Joanna Piotrowska, Feminoteka
Antonina Lewandowska, FEDERA Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
/ prawa uczniów i uczennic
Łukasz Korzeniowski, Stowarzyszenie Umarłych Statutów
/ polityka migracyjna i integracyjna
Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne
/ media publiczne
Jan Dworak, ekspert medialny, producent filmowy i telewizyjny, dziennikarz
/ kultura – muzea
dr Piotr Rypson, Zespół do spraw reformy muzeów, afiliowany przy Komitecie Narodowym ICOM Polska
/ samorządność
dr hab. Adam Gendźwiłł, Zespół Ekspertów Samorządowych Fundacji im. Stefana Batorego
/ społeczeństwo obywatelskie
Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

prowadzenie | Edwin Bendyk, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Organizatorzy