Do rąk polskich czytelników trafia właśnie pierwszy z trzech tomów monumentalnego dzieła prof. Krzysztofa Pomiana – „Muzeum. Historia świata”, wydany nakładem gdańskiego wydawnictwa słowo/obraz terytoria i Fundacji Terytoria Książki. Zapraszamy na spotkanie z autorem. Rozmowę z prof. Krzysztofem Pomianem przeprowadzi dr Anna Sobecka.

Publikacja, która miała premierę we Francji, gdzie kolejne tomy ukazywały się w latach 2020–2022, została entuzjastycznie przyjęta przez czytelników. To dzieło pionierskie. Światowa historia muzeów – choć liczy 550 lat, a żywot wystawianych w nich kolekcji kilka tysięcy lat – nie została dotąd opisana. Zagadnienie jest niezwykle obszerne, bo polityczne, społeczne i kulturowe dzieje muzeów warunkują zarówno architektura i sztuka, jak i handel, prawo, nauka i technika. Kolekcje muzealne są tworzone zaś zarówno dzięki dobrowolnym darom, zakupom czy strategiom dyplomatycznym, jak i kradzieżom, fałszerstwom i wojnom.

Pierwszy tom rekonstruuje proces kształtowania się nowożytnego projektu pod nazwą „muzeum”. Lekturę ponad 600-stronicowej publikacji wzbogacają liczne ilustracje. Niezwykle pomocne są obszerna bibliografia oraz indeksy. Nie oznacza to jednak, że książka adresowana jest wyłącznie do muzealników i naukowców. Pasjonująca lektura będzie udziałem każdego, kogo interesują: grobowce pełne skarbów i gabinety osobliwości, zbiory kolonizatorów i losy relikwii rozproszonych podczas wypraw krzyżowych, moda na antyk czy muzea żywych roślin.

Prof. Krzysztof Pomian kolekcjom prywatnym, muzeom i archiwom poświęcił ponad dwadzieścia lat badań. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhonorowała go najważniejszym wyróżnieniem naukowym w Polsce za „pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej” (2017).

Muzeum. Historia światowa
/ przekład: Tomasz Stróżyński
/ wydawca: wydawnictwa słowo/obraz terytoria i Fundacji Terytoria Książki
tom 1 | Od skarbca do muzeum
→ premiera: 31 marca 2023
tom 2 | Zakotwiczanie w Europie, 1789–1850
→ planowana premiera: połowa października 2023
tom 3 | Na podbój świata, 1850–2020
→ planowana premiera: początek 2024

gość
prof. Krzysztof Pomian | Publicysta, historyk, filozof, eseista. Dyrektor naukowy Muzeum Europy w Brukseli (od 2001).
W 1968 roku stracił pracę na Uniwersytecie Warszawskim, swojej macierzystej uczelni, za publiczną krytykę polityki władz państwowych i partyjnych. Nim wyemigrował do Francji, pracował w dziale rękopisów Biblioteki Narodowej. W 1984 roku został profesorem we francuskim Krajowym Ośrodku Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS). Współpracował z Jerzym Giedroyciem, publikując na łamach „Kultury” komentarze na temat sytuacji politycznej w kraju. Był profesorem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999–2006).

prowadząca
dr Anna Sobecka | Historyczka sztuki, nauczycielka akademicka i kuratorka.
Związana jest z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (od 2014). Naukowo zajmuje się sztuką nowożytną, specjalizuje się też w badaniu przedmiotów artystycznych tworzonych z bursztynu, od późnego średniowiecza po współczesny design. Fascynują ją zarówno historia kolekcjonerstwa, jak i współczesne wystawiennictwo oraz sztuka w przestrzeni społecznej.
Pracowała w Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Zamkowym w Malborku.

  • książkę w dniu prezentacji będzie można nabyć w bibliotece ECS w promocyjnej cenie 100 zł, płatność gotówką lub kartą płatniczą