Jak miasta, miasteczka i wsie troszczą się o kobiety? – dowiemy się podczas gali „Po jej stronie. Samorząd przyjazny kobietom”. Spotkanie jest zwieńczeniem projektu, który od września 2022 roku realizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet i „Gazeta Wyborcza”, w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności.

Do wszystkich samorządów lokalnych trafiła ankieta, w której zadano samorządom wiele pytań o ich działania na rzecz kobiet, m.in. jakie realizują programy wspierające kobiety, czy mają program refundacji in vitro, jaki jest dostęp do żłobków, jak dbają o parytet kobiet i mężczyzn na kierowniczych stanowiskach, jakie podejmują działania antydyskryminacyjne, jak zapobiegają przemocy domowej.

10 marca dowiemy się, co wynika z wypełnionych przez samorządy ankiet i jakie są najciekawsze lokalne rozwiązania na rzecz kobiet. Spotkanie w ECS będzie okazją do wymiany dobrych praktyk, doświadczeń, do rozmowy o przyszłości i o tym, co jest jeszcze do zrobienia. A nadto uhonorowane zostaną te samorządy, które wykazały się największą aktywnością w realizacji polityki równościowej wobec kobiet.

Na galowe spotkanie zostali zaproszeni samorządowczynie i samorządowcy, członkinie rad kobiet i rad równego traktowania, aktywistki i aktywiści organizacji wspierających walkę o pełnię praw kobiet, parlamentarzystki i parlamentarzyści. Będą też specjalni gościnie i goście.

Program wydarzenia

Otwarcie

Powitanie gości, kilka słów o projekcie, jego znaczeniu, rezultatach i naszych oczekiwaniach

Samorząd przyjazny kobietom – co to oznacza w praktyce?

Panel dyskusyjny

prowadząca: Paulina Skalnicka („Gazeta Wyborcza”)

Zorientowani na Rodzinę

Prezentacja projektu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

prowadzące: Anna Strzałkowska (Instytut Miast Praw Człowieka), Marta Lempart (Ogólnopolski Strajk Kobiet)

Lepiej razem – o współpracy środowiska aktywistycznego i samorządu lokalnego

Panel dyskusyjny z udziałem strajkowiczek z kolektywów OSK działających w różnych miastach w Polsce: Ewa Kacak-Niemczuk, Kinga Gęsicka-Biały, Agnieszka Czerederecka, Hanna Kustra, Zofia Szozda

prowadząca: Marta Lempart (Ogólnopolski Strajk Kobiet)

Rady Kobiet – za naszą równość i waszą

Panel dyskusyjny z udziałem członkiń rad kobiet, wśród uczestniczek mec. Danuta Wawrowska (OSK Słupsk)

prowadzące: Justyna Białczak i  Anna Strzałkowska (Instytut Miast Praw Człowieka)

Bohaterki Codzienności

Otwarcie wystawy fotograficznej