Gościem specjalnym tego popołudnia będzie sam prof. Adam Strzembosz – prawnik, sędzia, wiceminister sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu.

Profesor Adam Strzembosz zawsze stał po stronie wolności obywatelskich. Już w 1980 roku zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, podczas którego został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej i współtworzył program „Samorządna Rzeczpospolita”. Brał udział w pracach przygotowawczych do obrad Okrągłego Stołu, przygotowując propozycje zmian w prawie.
Zawsze powtarza, że najważniejszą sprawą, która może łączyć wszystkich nas Polaków, jest obrona podstaw państwa prawnego w demokratycznej Rzeczypospolitej.

Spotkanie rozpoczniemy od słowa wstępnego Bożeny Garus-Hockuby, reżyserki i autorki scenariusza dokumentu, który zostanie zaprezentowany – „Adam Strzembosz. Pierwszy sędzia Rzeczypospolitej” (2020).

Po filmie rozmowę z prof. Adamem Strzemboszem poprowadzi Stanisław Zakroczymski, prawnik, historyk, autor wywiadu-rzeki – „Między prawem i sprawiedliwością” (Biblioteka Więzi, 2017).

partner