To opowieść o ludziach, którzy robią rzeczy podłe, ale też o ludziach, którzy się podłości przeciwstawiają. O tych, co próbują odnaleźć się w sytuacji funkcjonowania w systemie, którego kształtu nie akceptują, ale też o tych, którzy systemu bronią jak niepodległości. O ludziach niszczących i niszczonych. A także o samym systemie: zasadach, przejawach, źródłach – zapraszamy na spotkanie autorskie z Ignacym Dudkiewiczem, autorem książki „Pastwisko. Jak przeszłość, strach i bezwład rządzą polskim Kościołem”.

Czym dzisiaj jest Kościół katolicki w Polsce? Ignacy Dudkiewicz zadaje to pytanie, a odpowiedź, pozornie oczywista, z każdym słowem jego rozmówców staje się trudniejsza. Wspólnotą? Hierarchią? Instytucją? Żadną z nich? Więc czym jest ta największa siła, której hegemonia, choć zachwiana, nadal rzuca potężny cień na życie każdego i każdej z nas? Bezładem? Emanacją dzielnicowego rozbicia w nowożytnym państwie? Ostatnią wspólną sprawą Polaków?

Książka ta powstawała cztery lata. Ignacy Dudkiewicz przeprowadził do niej prawie siedemdziesiąt rozmów z osobami będącymi w Kościele lub blisko niego, w tym z jedenastoma polskimi biskupami, którzy tylko z nim – jedynym wśród krytycznych obserwatorów Kościoła w Polsce – zgodzili się porozmawiać. Została napisana z wewnątrz środowiska kościelnego, lecz jej czytelnikiem może zostać każdy. Ten, kto kocha Kościół, bo powinien rozumieć, jak działa. Ten, kto go krytykują, zyska wiele argumentów. Niezbędna jest też wszystkim walczącym o zmiany, żeby wiedzieli, z czym się mierzą.

Co rządzi Kościołem w Polsce? Przeszłość, strach i bezwład? Czy jest nadzieja na zmianę? – zapraszamy do dyskusji, w której chcemy postawić te trudne pytanie i jeszcze raz skonfrontować się z polską rzeczywistością.
Z Ignacym Dudkiewiczem rozmawiać będą Weronika Uziak i dr Arkadiusz Smagacz.
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Agora, miała premierę 27 marca 2024.

Organizatorami spotkania są Europejskie Centrum Solidarności i Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto, partnerem Wydawnictwo Agora.

/ Książkę w dniu promocji będzie można nabyć w bibliotece ECS w promocyjnej cenie 55 zł, płatność kartą płatniczą lub gotówką

Gość
Ignacy Dudkiewicz | Filozof, bioetyk, publicysta i działacz społeczny. Redaktor naczelny magazynu „Kontakt”, jedynego w Polsce czasopisma lewicy katolickiej. Publikował w wielu mediach w Polsce i na świecie. Nagradzany i nominowany w kilku konkursach dziennikarskich. Zajmuje się przede wszystkim tematyką wiary, Kościoła, bioetyki, działalności obywatelskiej oraz wykluczenia społecznego. Związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie, wieloletni wychowawca młodzieży. Pracuje nad doktoratem na temat stanu polskiej debaty bioetycznej. Współtwórca różnych inicjatyw na rzecz wykluczonych i krzywdzonych, także w Kościele.

Prowadzący
Weronika Uziak | Menadżerka kultury, przewodniczka po Gdańsku i ECS, członkini Klubu Tygodnika Powszechnego Trójmiasto
dr Arkadiusz Smagacz | Historyk, pracownik Działu Naukowego i Biblioteki ECS, dyrektor biblioteki Pomorskiej Szkoły Wyższej