Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaką rolę w życiu ludzi pełnią drzewa?
Lasy i drzewa to część naszego ekosystemu, zapewniają czyste powietrze, chronią przed erozją gleby, dostarczają surowców i zapewniają schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Jednak działalność człowieka może stanowić dla nich bardzo poważne zagrożenie.

Dlatego w imię odpowiedzialności wobec planety i przyszłych pokoleń, weź udział w warsztatach poświęconych ochronie lasów i drzew. Zajęcia poprowadzi zespół Fundacji One More Tree, która sadzi drzewa, edukuje, aktywizuje i wspiera zrównoważony rozwój. Podczas warsztatów dowiesz się, jak dbać o lasy, chronić drzewa oraz utrzymać równowagę między potrzebami człowieka a potrzebami przyrody.

Projekt STREFA MŁODZI WIEDZĄ powstał z myślą o młodych i aktywnych z województwa pomorskiego, a także o tych, którzy nie działają jeszcze publicznie, ale chcą się rozwijać. Wydarzenia odbywają się dwa razy w miesiącu, zawsze w sobotę, za każdym razem w innym ośrodku regionalnym. To wspólne przedsięwzięcie Europejskiego Centrum Solidarności i samorządu województwa pomorskiego.
Uwaga! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują imienne zapisy.
Liczba miejsc ograniczona.

Program wydarzenia

prezentacja i rozmowa | Co myślimy o naszym regionie?

Badanie prowadzone przez IBRIS – „Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan” ukazuje obszary, w których Pomorzanie i mieszkańcy powiatu gdańskiego odnieśli sukces, ale także sfery wymagające poprawy. Najpierw zaprezentujemy wyniki badań. Dowiesz się m.in. jak mieszkańcy powiatu gdańskiego oceniają jakość swojego życia, jakimi kierują się wartościami, jaki styl życia wybierają… A później porozmawiamy. Czy młodzi tak samo postrzegają rzeczywistość? Co widzą inaczej? Jak praktycznie można wykorzystać wyniki badań społecznych?
W roli gospodyń: Barbara Gotzendorf-Grabowska i Joanna Kowalkowska.

warsztaty część I | Tajemnice lasów: Życie i funkcje ekosystemu leśnego

Podczas warsztatów omówimy różne aspekty związane z gospodarką leśną.
Będziemy rozmawiać o funkcjach lasów, takich jak: produkcja tlenu, stabilizowanie klimatu, ochrona przed kataklizmami, obieg wody na Ziemi, procesach glebotwórczych i znaczeniu lasów dla bioróżnorodności.
Przyjrzymy się ekosystemowi leśnemu i zależnościom między jego elementami, czyli fauną i florą. Opowiemy o tym, jak drzewa komunikują się między sobą za pomocą sieci grzybni i substancji chemicznych.
Poruszymy kwestie odpowiedzialnego zachowania w lesie, takie jak utrzymywanie porządku, unikanie zanieczyszczeń i szanowanie środowiska naturalnego. Przedstawimy również przykłady nieodpowiedzialnych zachowań i ich negatywne konsekwencje.
Omówimy znaczenie sadzenia drzew jako narzędzia do odbudowy lasów i zmniejszenia emisji CO2. Przedstawimy gatunki drzew sadzonych w Polsce i omówimy, kiedy i jak najlepiej sadzić drzewa, krok po kroku.
Prezentacja będzie zawierała ciekawostki na temat drzew oraz lasów w Polsce i na świecie. A zakończymy się quizem, w którym uczestniczki i uczestnicy warsztatów będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat leśnego ekosystemu.
Warsztaty poprowadzą: Maksymilian Liberski, Milena Kowalska i Filip Olszewski – zespół Fundacji One More Tree.

lunch

warsztaty część II | Sadzenie drzew

Wspólnie posadzimy 300 drzew. W trosce o bioróżnorodność dobrane zostaną różne gatunki drzew. Przedsięwzięcie poprzedzi instruktaż, w jaki sposób należy przygotować glebę oraz posadzić drzewo.
Warsztaty poprowadzą: Maksymilian Liberski, Milena Kowalska i Filip Olszewski – zespół Fundacji One More Tree.