Czy obecna edukacja obywatelska i prawna przyczynia się do silnego zaangażowania dzieci i młodzieży w sprawy współczesnego świata? – pod takim hasłem odbędzie się XI posiedzenie Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowane w Gdańsku w dniach 3–4 czerwca 2023.

Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej (PMRP) to forum parlamentarnych obrad dzieci i młodzieży z całego kraju, którzy podejmują debatę nad kluczowymi zagadnieniami świata współczesnego. PMRP to inicjatywa apartyjna, stworzona oddolnie przez dzieci i młodzież z całej Polski, którym na sercu leży wzmocnienie ich głosu w polskiej przestrzeni publicznej oraz działanie z szacunkiem i ponad wszelkimi podziałami. Rezultatem każdego posiedzenia są podejmowane przez parlament uchwały, które następnie są przekazywane decydentom na poziomie krajowym i lokalnym.
Wśród parlamentarzystek i parlamentarzystów PMRP są głównie przedstawiciele młodzieżowych rad i sejmików, organizacji społecznych oraz partyjnych młodzieżówek, a także uczniowie liceów ogólnokształcących i młodsi studenci w wieku 15–21 lat, niezaangażowani w żadnej organizacji, ale chcący działać społecznie.
Pierwsze obrady odbyły się w 2018 roku.

Tematem posiedzenia odbywającego się w Gdańsku będą zagadnienia związane z edukacją obywatelską i prawną.
– Te dwie sfery edukacji są absolutnie niedoceniane przez obecny system oświaty w naszym kraju, uwzględniając przede wszystkim zmiany wprowadzone przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w ramach jego flagowego projektu przedmiotu historia i teraźniejszość – mówi Maciej Rażewski, koordynator XI posiedzenia Parlamentu Młodych RP.  – Podejmowana tematyka jest istotna dla młodego pokolenia pod kątem nie tylko aktualnej kondycji polskiej edukacji, lecz również oddziaływania na jej przyszłość przez młodych oraz budowania profilu świadomego, zaangażowanego i odpowiedzialnego obywatela, znającego swoje prawa i obowiązki oraz instytucje i zasady funkcjonowania państwa.
Projekty uchwał parlamentarnych będą stanowiły próbę znalezienia rozwiązań na rzecz ustanowienia w Polsce systemowej i włączającej edukacji obywatelskiej i prawnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w ramach życia pozaszkolnego.

– Chcemy również, aby parlamentarzystki i parlamentarzyści PMRP pochylili się w tym kontekście nad istotą praworządności, wolności i demokracji, wartości zagrożonymi w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz kryzysu instytucji demokratycznych i prawnych w Polsce i w niektórych innych krajach – dodaje Rażewski.

Przyjazd do Gdańska zapowiedziało ponad 100 młodych parlamentarzystek i parlamentarzystów z całej Polski.