Czy dzięki samorządności wydobędziemy Polskę z głębokiego kryzysu demokracji, w którym się znalazła? Czy możliwy jest powrót do porzuconej w 1990 roku idei samorządowego Senatu RP? Czy samorządy powinny być włączone w proces powoływania członków niezależnych instytucji, w tym sędziów? – zarzewiem debaty będzie idea Trzeciej Reformy Samorządowej.

Uczestnicy rozmowy wskażą m.in. dwie konkretne, demokratyczne role, jakie samorządy, a szczególnie niewykorzystujące swojego potencjału samorządy wojewódzkie, mogłyby przyjąć na siebie. Dyskusja będzie też dotyczyć ogólnopolskiej koordynacji i międzyregionalnej współpracy, a także przybliży ideę pionowych bezpieczników porządku konstytucyjnego.

Wspólnym mianownikiem dla uczestników tej debaty jest fakt, że ich głosy znalazły się w książce – „Umówmy się na Polskę” (Znak 2023). U podstaw powstania tej liczącej ponad 400-stron publikacji, leży przekonanie, że jak nigdy wcześniej Polska potrzebuje nowej umowy społecznej – jasnych ustrojowych reguł gry, na które zgodzą się obywatelki i obywatele reprezentujący główne nurty polityczne. Na łamach książki głos zabrało 28 osób, ekspertki i eksperci będący wyrazicielami poglądów od lewicy i liberałów po konserwatywną prawicę. Tak powstała propozycja demokratycznych zasad funkcjonowania państwa, sformułowanych w przejrzysty i zrozumiały sposób.
W roli moderatora – Jakub Majmurek.
Organizatorem debaty jest Inkubator Umowy Społecznej.

paneliści
dr Helena Chmielewska-Szlajfer | socjolożka, ekspertka ds. nowych mediów i partycypacji obywatelskiej, doktoryzowała się w New School for Social Research, związana z Akademią Leona Koźmińskiego i London School of Economics and Political Science

prof. Antoni Dudek | historyk, politolog, badacz najnowszych dziejów Polski, związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor m.in. „Historii politycznej Polski 1989–2015” (Znak 2016), prowadzi na YouTube autorski kanał Dudek o Historii

prof. Maciej Kisilowski | zajmuje się̨ strategicznym podejściem do prawa i spraw publicznych, związany z Central European University w Wiedniu, dyrektor naukowy programu Executive MBA dla menedżerów najwyższego szczebla, absolwent uniwersytetów Yale, Princeton oraz INSEAD

prof. Anna Wojciuk | politolożka, badaczka siły państw na arenie międzynarodowej, związana z Uniwersytetem Warszawskim, wcześniej Harvardem, EUI, Columbia University i Cornell University, prezeska Inkubatora Umowy Społecznej

moderator
Jakub Majmurek | filmoznawca, eseista, publicysta, publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, Oko.press, „Aspen Review”, współautor i redaktor wielu książek filmowych, członek zespołu Krytyki Politycznej

Organizator