Kiedy używanie telefonu wymyka Ci się spod kontroli? Czy umiesz sobie poradzić bez udogodnień elektronicznych? Jak zachowujesz równowagę między światem realnym a wirtualnym? – zapraszamy młodzież na warsztaty poświęcone profilaktyce uzależnień behawioralnych, w szczególności używaniu urządzeń ekranowych.

Wyzwanie jest duże, bo urządzenia elektroniczne towarzyszą nam niemal codziennie, stanowią część naszego życia, ułatwiają komunikację, naukę, zapewniają rozrywkę i dostęp do informacji. Skala uzależnień od technologii okazuje się jednak bardzo poważnym problemem.
Warsztaty poprowadzi fundacja Czyste Dźwięki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują imienne zapisy.
Liczba miejsc ograniczona.

Projekt Strefa Młodzi Wiedzą powstał z myślą o młodych i aktywnych z województwa pomorskiego, a także o tych, którzy nie działają jeszcze publicznie, ale chcą się rozwijać. Wydarzenia odbywają się raz w miesiącu, zawsze w sobotę, za każdym razem w innym ośrodku regionalnym. To wspólne przedsięwzięcie Europejskiego Centrum Solidarności i samorządu województwa pomorskiego.

Miejsce wydarzenia: Regionalne Towarzystwo Integracyjne, ul. Wojska Polskiego 3, Dzierzgoń.

Program wydarzenia

prezentacja i rozmowa | Co myślimy o naszym regionie?

Badanie prowadzone przez IBRIS – „Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan”, ukazuje obszary, w których Pomorzanie i mieszkańcy powiatu sztumskiego odnieśli sukces, ale także sfery wymagające poprawy.
Najpierw zaprezentujemy wyniki badań. Dowiemy się m.in. jak mieszkańcy powiatu sztumskiego oceniają jakość swojego życia, jakimi kierują się wartościami, jaki styl życia wybierają… A później porozmawiamy. Czy młodzi tak samo postrzegają rzeczywistość? Co widzą inaczej? Jak praktycznie wykorzystać wyniki badań społecznych?
W roli gospodyń: Wiktoria Krezymon i Joanna Kowalkowska.

warsztaty część I | Profilaktyka uzależnień behawioralnych i higiena cyfrowa

Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, co nazywamy tzw. higieną cyfrową, aby potem skonfrontować nową wiedzę z własnym stylem korzystania z urządzeń. W ramach zajęć, poza psychoedukacyjną formą ćwiczeń dotyczącą np. limitów spędzania czasu przed ekranem, będą poruszane takie kwestie, jak: relacje rówieśnicze (online/offline), symptomy dojrzewania oraz emocje i konstruktywne sposoby ich regulowania.
Warsztaty poprowadzą: Agata Konieczna – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i Natalia Paderewska – psycholożka.

lunch

warsztaty część II | Profilaktyka uzależnień behawioralnych i higiena cyfrowa

Porozmawiamy o przekonaniach dotyczących zagrożeń związanych z używaniem urządzeń ekranowych. Odbędą się także ćwiczenia na rzecz zwiększenia kompetencji społecznych. Dzięki filarowi poświęconemu przeżywaniu emocji i stresu, młodzież będzie miała szansę zaobserwować, w jakich sytuacjach nadmiernie korzysta z urządzeń ekranowych.
Warsztaty poprowadzą: Agata Konieczna – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i Natalia Paderewska – psycholożka.