Rusza nabór do kolejnej edycji Muzealnego think-tanku, forum wymiany doświadczeń i wypracowywania nowych rozwiązań. Zapraszamy osoby z całej Polski, pracujące w muzeach, instytucjach kultury, galeriach sztuki i centrach kultury, jak i współpracujące z muzeami w ramach uczelni, organizacji czy różnorodnych inicjatyw. Pierwszy zjazd zaplanowano w czerwcu, ostatni w grudniu, odwiedzimy Warszawę, Sopot, Wrocław i Gdańsk. Mówić będziemy o współczesnych tożsamościach.

Muzealny think-tank to wspólne przedsięwzięcie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Goyki 3 Art Inkubator, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej i Europejskiego Centrum Solidarności. Jedenasta edycja projektu poświęcona będzie nowym różnorodnościom – współczesnym tożsamościom, zjawiskom i podejściom dotyczącym życia w zróżnicowanym społeczeństwie. Interesują nas tematy, które są obecnie w fazie osadzania się, oswajania, które szukają dla siebie języka i miejsca tak w rzeczywistości społecznej, jak i w praktykach muzealnych czy obszarze kultury.

Podczas kolejnych zjazdów think-tanku, organizowanych w Warszawie, Sopocie, Wrocławiu i Gdańsku, wymienimy się doświadczeniami, perspektywami i wątpliwościami, przyjrzymy inspirującym inicjatywom, wypracujemy wspólnie kierunki, które będzie można zastosować w naszych miejscach pracy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 kwietnia 2024 przez formularz online.

O różnorodności przez ostatnie lata wiele już powiedziano i napisano, niektóre wątki i podejścia ugruntowały się i stały elementem codzienności. Rzeczywistość w dzisiejszych czasach zmienia się jednak szybko. Wciąż wiele musimy (z)rozumieć i wiele się (na)uczyć – o nas samych, o ludziach wokół, o naszym otoczeniu. Bywa, że odpowiedzi na zadane już pytania przestają być adekwatne do pojawiających się potrzeb albo wręcz mijają się z obecnymi postulatami czy stanem badań. Pojawiają się inne okoliczności i inne wrażliwości. Dlatego podczas zjazdów Muzealnego think-tanku będziemy skupiać się na nowych perspektywach, nowych potrzebach i nowych językach. Wybranych nowych różnorodnościach, które szybciej lub wolniej wykluwają się w praktykach muzeów czy instytucjach kultury i mają niejednokrotnie charakter niepewny, migotliwy, niestały. Będziemy starać się je wzmocnić, szukając w nich szans, nie zagrożeń.

W trakcie pracy think-tanku zapytamy o nowe migracje i kształtującą się rzeczywistość pluralistycznego społeczeństwa oraz małych społeczności. Jak możemy wesprzeć budowanie otwartego, włączającego społeczeństwa w momencie jego stawania się? W jaki sposób tworzą się międzykulturowe tożsamości lokalnych środowisk? Jak zapobiegać obawom i wzrastającym sceptycznym postawom wobec osób migranckich i uchodźczych, które wszak objawiają się po pomocowym zrywie? Czy dotychczasowe narzędzia wymagają przetworzenia?
Zastanowimy się, jak w działaniach kulturalnych możemy zadbać o potrzeby osób w kryzysie zdrowia psychicznego lub neuroróżnorodnych, atypowych czy wysoko wrażliwych.
Podniesiemy kwestię reprezentacji osób nieheteronormatywnych. Przyjrzymy się, co oznacza w praktyce queerowanie historii czy instytucji, jak możemy aktywizować głosy LGBTQIA+, nadawać nowe odczytania istniejącym już kanonom. Powróci też pytanie o perspektywę kobiet i herstorie stosowane oraz nowe wzorce męskości.
Zgłębimy zmieniający się dynamicznie język. Język wolny od uprzedzeń, inkluzywny, równościowy, empatyczny, feminatywy, neutratywy… Jak się nimi posługiwać? Dlaczego warto? Jak nowe formy językowe sprawniej wprowadzać i z nich korzystać w naszych instytucjach?
Podejmiemy także temat międzygatunkowości rozumianej jako nowe relacje między ludźmi i innymi gatunkami, między środowiskiem naturalnym i miejskim. Zapytamy o międzygatunkowość w praktyce – działania, dzięki którym człowiek może mieć korzystny wpływ na swoje otoczenie i budowanie wspólnot więcej niż ludzkich.

Te i inne wątki zaadresujemy w formie rozmów, warsztatów, wizyt studyjnych. W planie programu zadbamy o dobrostan, aktywne i przyjemne spędzanie czasu. Pierwszy zjazd będzie poświęcony m.in. wzajemnemu poznaniu się, zbudowaniu otwartości i szacunku w grupie w oparciu o warsztaty antydyskryminacyjne i techniki prowadzenia efektywnych, a przy tym uważnych, uwzględniających głosy mniejszościowe, spotkań. Kolejne zjazdy poświęcimy kolejnym zagadnieniom. Po zakończeniu całego procesu efekty naszej pracy zostaną przedstawione szerokiej publiczności.

Projekt współorganizuje zespół w składzie: Ewa Chomicka i Alicja Kaczmarek-Poławska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Kasia Sobczak (Goyki 3 Art Inkubator), Berenika Nikodemska (BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej), Bartosz Rief (Europejskie Centrum Solidarności).

 

Zjazdy
> zjazd I | Warszawa, Muzeum POLIN, 13–15 czerwca 2024
> zjazd II | Sopot, Goyki 3 Art Inkubator, 5–6 października 2024
> zjazd III | Wrocław, BWA Wrocław, 7–8 listopada 2024
> zjazd IV | Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, 2–3 grudnia 2024

/ Zajęcia będą trwały maksymalnie 8 godzin dziennie (w tym przerwy kawowe i obiadowe).
/ Zapewniamy osobom uczestniczącym posiłki i materiały warsztatowe, nie zwracamy kosztów dojazdu i noclegu.
/ Zjazdy Muzealnego think-tanku są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że w ramach projektu nie opuszczą więcej niż dwa dni. Obecność na pierwszym zjeździe jest niezbędna do dalszej pracy podczas kolejnych spotkań, dlatego ewentualne opuszczenie go wymaga uzasadnienia i akceptacji grona organizatorskiego.
/ Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, obejmuje ok. 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo wyboru osób uczestniczących, na podstawie aplikacji. Przy wyborze staramy się uwzględnić: motywację i potencjalny wkład osób uczestniczących w projekt, różnorodność grupy (w tym w zakresie identyfikacji płciowej, doświadczenia zawodowego, reprezentacji dużych i małych ośrodków), uczestnictwo we wcześniejszych edycjach (think-tank jest projektem otwartym; chętnie witamy nowe osoby, ale cieszymy się też z ponownych zgłoszeń i takim osobom również zapewniamy pulę miejsc).
/ W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: apolawska@polin.pl.

 

Muzealny think-tank jest prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku, od kilku lat we współpracy z innymi instytucjami. Jego celem jest tworzenie nieformalnej sieci pracowniczek i pracowników muzeów, galerii oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Think-tank to platforma wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także przestrzeń z miejscem na wspólną dyskusję wokół wątpliwości i pytań. Każda edycja jest poświęcona innemu tematowi – są to zazwyczaj zagadnienia niedoreprezentowane na innych muzealnych forach lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej i wymagające zmapowania. Program think-tanku jest współtworzony przez osoby uczestniczące, a kolejne spotkania i wytwarzanie wiedzy mają charakter kolektywny i procesowy. Przeczytaj publikacje z wcześniejszych edycji projektu: Muzea i sąsiedztwo, Umiar w muzeach, Przyjemność: Nowy Wyraz.

 

Współorganizatorzy:

Belka logotypów do Think Tanku