Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Prawa człowieka lub ich brak realizują się w relacji każdego z nas ze światem i relacji świata z każdym pojedynczym człowiekiem. Przestrzeganie praw człowieka zaczyna się w naszych małych społecznościach: w szkole, w urzędzie, lokalnym domu sąsiedzkim czy zakładzie pracy.

Jakie powinny być standardy dotyczące przestrzegania praw człowieka w naszym najbliższym otoczeniu? W jaki sposób wdraża się prawa człowieka w takich miastach, jak Utrecht, Sopot czy Gdańsk? Które obszary powinniśmy zmienić, by uczynić miasto dobrym miejscem do życia?

74 lata temu, 10 grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju ratyfikowany przez społeczność międzynarodową. 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Program wydarzenia

Idea miasta praw człowieka

wystąpienia
Marta Siciarek
/ ekspertka ds. integracji migrantów i wdrażania idei praw człowieka na poziomie lokalnym
dr Anna Strzałkowska
/ aktywistka na rzecz równego traktowania, socjolożka, wykładowczyni, Uniwersytet Gdański

Utrecht – jak stajemy się miastem praw człowieka

wystąpienie
Hans Sakkers
/ socjolog, futurolog, ekspert ds. wdrażania idei praw człowieka i zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, były dyrektor Wydziału Spraw Zagranicznych miasta Utrecht

Miasto praw człowieka – od czego zaczynamy

rozmówczynie
Magdalena Czarzyńska-Jachim
/ wiceprezydentka Sopotu
Monika Chabior
/ wiceprezydentka Gdańska
Ewa Puszkiewicz
/ koordynatorka ds. praw człowieka w Sopocie
Barbara Borowiak
/ główna specjalistka ds. równego traktowania w Gdańsku
moderacja
dr Anna Dobiegała
/ dziennikarka