ECS uhonorowało dotąd Medalem Wdzięczności ponad 700 osób.
W gronie odznaczonych są obcokrajowcy, którzy wspomagali Polaków i polską opozycję w czasach komunizmu – moralnie, politycznie i materialnie, wspierali rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz promowali idee Solidarności. Honorowani są również ci, którzy dziś w duchu ideałów Solidarności bronią uniwersalnych praw człowieka i wzmacniają pokój na świecie, budując dobre relacje między narodami. A także ludzie nauki i kultury, aktywiści, muzealnicy, dziennikarze i publicyści, którzy dokumentują, badają i popularyzują historię ruchu Solidarność.

Tegoroczni laureaci

BUŁGARIA
Żeliu Żelew (pośmiertnie), medal odbiera Stanka Żelewa, córka laureata
Stefan Canew

NIEMCY
Manfred Mack

UKRAINA
Wasyl Stus (pośmiertnie), medal odbiera Dmytro Stus, syn laureata, dyrektor Narodowego Muzeum Tarasa Szewczenki w Kijowie

USA
Lane Kirkland (pośmiertnie), medal odbierają Louise Kirkland Condon oraz Lucy Schoenfeld, córki laureata

 

 

partner uroczystości | Fundacja Liderzy Przemian

Wydarzenie towarzyszące

Lane Kirkland. Lider przemian