„Środowiska lewicowo-liberalne” to łatka swobodnie przyklejana w debacie publicznej ostatnich lat. „Środowiska lewicowo-liberalne rozpoczynają kolejny atak na polską szkołę” – o kampanii Wolna Szkoła informuje radio katolickie. „Faszyzacja życia publicznego jest w Polsce faktem. […] w III RP najbardziej toksyczne i agresywne są środowiska lewicowo-liberalne” – donosi konserwatywny portal internetowy. „Nie ma zgody na dyktaturę lewicowo-liberalną w szkołach” – przekonuje jeden z ministrów.

/ transmisja online: ecs.gda.pl i profil ECS na FB

– W dyskusji międzypokoleniowej porozmawiamy z przedstawicielami lewicy i liberalizmu o tym, skąd się wzięła etykieta „środowisko lewicowo-liberalne” i kto się za nią kryje? Rozpoznamy, czy jest ona opisem realnej formacji myślowej, czy też tylko poręcznym określeniem dla przeciwników i lewicy, i liberalizmu? I zastanowimy się, co zrobić, by prawdziwe różnice w postrzeganiu wielu spraw społecznych nie były przykrywane przez zbyt łatwo nadawaną łatkę? – zapowiada Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny Magazynu Kontakt i moderator rozmowy. – Czeka nas ciekawa rozmowa, bo określenie „środowisko lewicowo-liberalne” opisuje tylko część środowisk i poglądów, które mieszczą się pod pojęciami „lewicy” oraz „liberalizmu”. A spór między lewicą a liberałami – nie tylko, ale zwłaszcza na polu ekonomii – ma długą historię i wiele punktów w protokole rozbieżności.

Poznamy perspektywę aktywnych uczestników wydarzeń Sierpnia ’80 i przemian demokratycznych w Polsce, a także osób tworzących czasopisma idei odwołujące się do lewicy i liberalizmu. W dyskusji wezmą udział: Magdalena M. Baran, Piotr Ikonowicz, Zbigniew Janas i Bartosz Tarnowski.

Organizatorami debaty są Magazyn Kontakt i Europejskie Centrum Solidarności. Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 15-lecia Magazynu Kontakt, jedynego w Polsce czasopisma lewicy katolickiej.

 

panelistki i paneliści

dr Magdalena M. Baran | Filozofka, historyczka idei, publicystka. Adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się problematyką wojny, etyką wojny, międzynarodowym prawem dototyczącym wojny i pokoju, odbudową społeczeństw  postkonfliktowych, filozofią polityki, etyką rządu. Autorka książek „Znaczenia wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą” (Biblioteka Liberté!, 2018), „Oblicza wojny (Arbitror, 2019), „Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce” (Biblioteka Liberté!, 2021). Autorka licznych publikacji naukowych i dziennikarskich. Członkini rady programowej Igrzysk Wolności. Redaktorka prowadząca miesięcznik „Liberté!”. Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”, w którym o Polsce rozmawia z intelektualistami.

Piotr Ikonowicz | Działacz polityczny i społeczny, dziennikarz, prawnik. Członek NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym. Lider Polskiej Partii Socjalistycznej (1992–2001) i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej (od 2014). Poseł na Sejm II i III kadencji (1993–2001). Współzałożyciel Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Broni praw osób krzywdzonych bez względu na okoliczności i konsekwencje.

Zbigniew Janas | Polityk, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm. W latach 70. maszynista i elektromonter. Współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Wstąpił do NSZZ „Solidarność” i kierował związkiem w Ursusie. Członek Komisji Krajowej oraz władz podziemnej Solidarności. Działacz podziemnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i założyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej. Poseł na Sejm I, II i III kadencji (1991–2001). Członek m.in. Unii Wolności i Unii Demokratycznej. Były prezes i wiceprezes Fundacji im. Stefana Batorego. Działacz wielu stowarzyszeń i fundacji.

Bartosz Tarnowski | Instruktor aktywnej rehabilitacji i edukator na temat niepełnosprawności, związany z Fundacją Nowy Głos i Warszawską Ligą Debatancką. Aktywista na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Specjalistą ds. komunikacji w Polskim Komitecie Paralimpijski. Członek redakcji magazynu „Kontakt”.

prowadzący
Ignacy Dudkiewicz | Filozof, bioetyk, działacz społeczny, publicysta i dziennikarz. Redaktor naczelny magazynu „Kontakt”. Autor wywiadu-rzeki z ks. prof. Andrzejem Szostkiem pt. „Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” (Więź, 2019). Pracuje nad doktoratem o jakości polskiej debaty bioetycznej oraz książką o władzy w Kościele w Polsce.