Interesujesz się prawami człowieka? Jesteś osobą aktywistyczną, działającą w urzędzie, szkole, organizacji pozarządowej czy w swojej społeczności? Zapraszamy do naboru w III edycji Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka, która potrwa od sierpnia 2024 do marca 2025.

Na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, w mieście i na wsi, w działaniach sąsiedzkich i w większych grupach, w tworzeniu struktur i na pierwszej linii działania – wszędzie mamy do czynienia z prawami człowieka. Jak je wdrażać w naszych obszarach działania? Czerpiemy z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ratyfikowanej w 1948 roku, ale wciąż wymagającej naszej uważności i stanowiącej wyzwanie pod kątem wdrażania.

Latający Uniwersytet Praw Człowieka to program edukacyjny, który uczy rozpoznawać i reagować, gdy są naruszane prawa człowieka. Odwołuje się do szerokiej wiedzy i zakresów tematycznych z obszaru krajowego i lokalnego. Będziemy poruszać tematy związane z migracjami, wojnami, ekologią, biznesem i kulturą. Sprawdzimy, w jaki sposób tematykę prawoczłowieczą wprowadzają miasta, jak działają organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Będziemy szukać odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób realizowane są prawa człowieka w Polsce i na świecie? Na jakich podstawach się opierają? Czy możemy wspierać ich wdrażanie na poziomie miasta oraz społeczności, w której żyjemy?

W gronie osób, które uczestniczyły w poprzednich edycjach Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka, są działacze i działaczki społeczne, aktywistki, prawnicy i prawniczki, artystki, osoby pracujące w samorządach i służbach publicznych, reprezentujące różne środowiska i grupy społeczne.
Wierzymy, że razem możemy stworzyć różnorodną społeczność działającą na rzecz praw człowieka.

Program Latający Uniwersytet Praw Człowieka realizuje ECS we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber i przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Latający Uniwersytet Praw Człowieka oferuje:
/ cykl siedmiu 2-dniowych zjazdów weekendowych, 98 godzin zajęć
/ warsztaty, wykłady, spotkania inspiracyjne i rozmowy
/ udział doświadczonych ekspertek i ekspertów zarówno autorytetów naukowych, jak i praktyczek oraz praktyków praw człowieka
/ zajęcia w Gdańsku
/ dwie wizyty studyjne w Warszawie i Lublinie
/ możliwość współtworzenia sieci osób z różnych środowisk, zaangażowanych w działalność na rzecz praw człowieka

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Plan zajęć
/ rekrutacja: do 22 lipca 2024
/ inauguracja: 31 sierpnia 2024, Gdańsk
/ start: 31 sierpnia – 1 września 2024, Gdańsk
/ finał: 15–16 marca 2025, Gdańsk
/ miejsca spotkań: rotacyjnie w Gdańsku, Lublinie i Warszawie

Latający Uniwersytet Praw Człowieka | zasady uczestnictwa w programie

 1. Program jest adresowany do osób pełnoletnich: aktywistek i aktywistów zarówno z organizacji pozarządowych, jak i grup nieformalnych, nauczycielek i nauczycieli, edukatorek i edukatorów, a także osób pracujących w samorządach i z nimi współpracującymi.
 2. Grupa będzie liczyć nie więcej niż 30 osób.
 3. Uczestniczki i uczestnicy zostaną wyłonieni przez zespół projektowy spośród grona wszystkich osób, które nadeślą zgłoszenia. Kwalifikacja odbędzie się w oparciu o zawartość formularza zgłoszenia. Przy wyborze będzie uwzględniane także kryterium różnorodności grupy (pod kątem kompetencji, wypełnianych ról, zajmowanych stanowisk i miejsca życia).
 4. Organizatorzy pokrywają koszty organizacji zajęć i zapewniają podstawowy poczęstunek (kawa, herbata, woda, drobne przekąski). Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia leżą po stronie osoby uczestniczącej.
 5. Istnieje możliwość dofinansowania części kosztów uczestnictwa. Decyzja o wysokości dofinansowania zostanie podjęta po rozpatrzeniu listy osób przyjętych do programu. ECS zastrzega możliwość podpisania umowy pomiędzy ECS a osobą korzystającą z dofinansowania.
 6. Program obejmuje łącznie 98 godzin zajęć w ramach siedmiu 2-dniowych zjazdów.
 7. Osoba zgłaszająca się do programu deklaruje:
  / uczestnictwo w pierwszym zjeździe
  / uczestnictwo we wszystkich zjazdach zgodnie z podanym harmongramem
  / wypełnienie bookface.
 8. Nieobecność na dwóch zjazdach następujących po sobie, będzie skutkowała skreśleniem z listy osób uczestniczących.
 9. Zajęcia będą się odbywać według następującego harmonogramu:
  / inauguracja i I zjazd: 31 sierpnia – 1 września 2024, Gdańsk
  / II zjazd: 5–6 października 2024, Gdańsk
  / III zjazd: 9–10 listopada 2024, Gdańsk
  / IV zjazd: 7–8 grudnia 2024, Lublin
  / V zjazd: 11–12 stycznia 2025, Gdańsk
  / VI zjazd: 15–16 lutego 2025, Warszawa
  / VII zjazd: 15–16 marca 2025, Gdańsk
 10. Każdy zjazd będzie odbywał się według następującego planu:
  sobota, godz. 10.00–18.00
  niedziela, godz. 10.00–16.00.
 11. Osoba biorąca udział w programie otrzyma certyfikat uczestnictwa, ale tylko wówczas, gdy będzie uczestniczyła w minimum 80 proc. zajęć, a na zakończenie programu weźmie udział w działaniu sprawdzającym uzyskaną w jego trakcie wiedzę.

Kontakt
e-mail: prawaczlowieka@ecs.gda.pl
Bartosz Rief | ECS, tel.: +48 517 368 094

Zespół projektowy
Bartosz Rief | ECS
Sylwia Bruna | ECS
Piotr Skrzypczak | Homo Faber
Wiktoria Dudek | Homo Faber
dr Anna Strzałkowska


Latający Uniwersytet Praw Człowieka

II edycja, sierpień 2023 – kwiecień 2024
/ 30 osób zdobywało wiedzę w ramach pracy w jednej grupie
/ odbyło się 7 zjazdów
/ 5 zjazdów zostało zrealizowanych w Gdańsku, po 1 zjeździe w Lublinie i Warszawie
/ W spotkaniach, szkoleniach i warsztatach wzięły udział następujące ekspertki i eksperci:
prof. Michał Bilewicz, Piotr Skrzypczak, dr Anna Strzałkowska, Ołeksandra Matwijczuk, Luca Benini, Gaia Parisi Asaro, Lech Wałęsa, Dariusz Supeł, Danuta Przywara, Piotr Kładoczny, Marta Lempart, Edwin Bendyk, Ewa Kulik, Róża Rzeplińska, dr Anna Podolska, dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. UW, Anna Dąbrowska, Draginja Nadaždin, Marta Siciarek, Paulina Piórkowska, Piotr Olech, Barbara Borowiak, dr Justyna Orchowska, Magdalena Gnyp, Małgorzata Zmysłowska, Wiktoria Dudek, Beata Siemaszko, Milena Kloczkowska, dr Jakub Chmielewski, Wojciech Modzelewski, Martyna Regent, Gerard Bah, dr hab. Agnieszka Demczuk, Sarian Jarosz, Justyna Białczak, Magdalena Chrzczonowicz, Marcin Gerwin, Przemysław Wielgosz, Elżbieta Rutkowska, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Adrianna Sołtysiak

I edycja, sierpień 2022 – luty 2023
/ 44 osoby zdobywały wiedzę w dwóch grupach: gdańskiej i lubelskiej
/ odbyło się 6 zjazdów
/ 2 zjazdy realizowane był równolegle w Gdańsku i Lublinie, a 4 zjazdy wspólnie w Gdańsku, Lublinie i Warszawie
/ W spotkaniach, szkoleniach i warsztatach wzięli udział następujący ekspertki i eksperci:
dr hab. Adam Bodnar, dr Anna Strzałkowska, Piotr Skrzypczak, Anna Tatar, Draginja Nadażdin, Ewa Kulik, dr Katarzyna Wiśniewska, Danuta Przywara, Róża Rzeplińska, Prof. Witold Klaus, Prof. Ewa Łętowska, Katarzyna Batko-Tołuć, Anna Alboth, mł. insp. Gerard Bah, Karolina Lewicka, Marta Siciarek, Justyna Choroś, dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. UW, Hans Sakkers, Barbara Borowiak, dr Marcin Gerwin, dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Filip Konopczyński, prof. Maciej Nyka, Magdalena Mierzewska-Krzyżanowska, Elżbieta Rutkowska, Anna Dąbrowska, Przemysław Wielgosz, dr Hanna Machińska, dr Julita Agnieszka Rybczyńska, Marta Grudzińska