V Kongres Dydaktyki Polonistycznej podejmuje zagadnienie kultury solidarności. W ten sposób odwołuje się do gdańskiej tradycji wolnościowej, ale zarazem proponuje namysł nad szerszą perspektywą idei solidarności. Takiej, która dawałaby nadzieję na niwelowanie pogłębiających się aktualnie podziałów, w tym wartościujących hierarchizacji, z wpisaną w nie zgodą na poczucie wyższości, wykluczenia, a nawet – jawną lub ukrytą – pogardę.

W Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się pierwszy dzień Kongresu / 19.10 pod hasłem „W poszukiwaniu pierwszego/wspólnotowego języka”, kolejne na Uniwersytecie Gdańskim i w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku / 20–22.10.

Program wydarzenia

Otwarcie

Romantyzm – Janion – Wałęsa

Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (UG)

Humanistyka/polonistyka a … Jaka wspólnota jest możliwa?

Panel dyskusyjny przedstawicielek i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych

uczestnicy:
dr Ziemowit Ciepielewski (biologia)
prof. UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler (prawo)
prof. dr hab. Ryszard Horodecki (fizyka)
prof. dr hab. Tomasz Szarek (matematyka)

prowadzenie | prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska

Obrady plenarne

Przestrzenie obojętności. Literatura i edukacja przeciw pogardzie
prof. dr hab. Janus Sitarz (UJ)

Dydaktyka humanistyczna – między solidarnością a sprzeciwem
prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (UAM)

W kręgu idei wspólnotowych. Ekoetyka na lekcjach polskiego
prof. dr hab. Zofia Budrewicz (UP)

Zwiedzanie wystawy stałej ECS

Różnorodność, „wspólnota” a wspólnotowość

sekcja 3
prowadzenie | prof. UJ dr hab. Krzysztof Biedrzycki

Uniwersytet jako przestrzeń szacunku dla różnorodności
dr Judyta Bielanowska (ECS / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)

Polonistyka komplementarna
prof. UG dr hab. Maciej Michalski

Polonistyczna solidarność: bliskość, performatywność, zobowiązanie
dr hab. Marek Pieniążek (UP)

Światy równolegle a poczucie wspólnoty w przestrzeni edukacyjnej
dr hab. Małgorzata Rzeszutko (UMCS)

Językowo-kulturowy obraz „wspólnoty” w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły ponadpodstawowej
prof. dr hab. Beata Udzik (UAM)

Wspólnotowość jako idea edukacyjna

sekcja 1
prowadzenie | prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ)

Kanon lekturowy a model wspólnotowości. O szkolnych kreacjach świadomości zbiorowej prof. dr hab. Jerzy Kaniewski (UAM)

Laboratoria wspólnoty? Wokół literackich świadectw i pedagogicznych rozpoznań
dr Marta Rusek (UJ)

Rola edukacji polonistycznej w uczeniu się solidarności
prof. dr hab. Iwona Morawska (UMCS)

Jak nie wychować nazisty albo o tym, że nawet porządni ludzie stają się nosorożcami
prof. UP dr hab. Piotr Kołodziej (UP)

Młodzi w erze dezinformacji, propagandy i manipulacji (humanistyka antypopulistyczna)
prof. UAM, dr hab. Krzysztof Koc (UAM)

Wspólnotowość ponad podziałami

sekcja 2
prowadzenie | prof. dr hab. Tomasz Chachulski

Polacy za Dnieprem. Język a tożsamość
prof. dr hab. Lech Suchomłynow (Mariupol)

Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim – osiągnięcia, zagrożenia i perspektywy
dr Mirosław Dawlewicz (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego)

Czy jeden język ponad granicami? Uwagi o języku jako wyznaczniku wspólnoty – na przykładzie uczniów szkół polskich na Litwie
dr Henryka Sokołowska (Vytautas Magna University)

Budowanie mostów między dwiema kulturami. Podejście międzykulturowe w dydaktyce języka polskiego na Litwie
dr Irena Masojć, (Vytautas Magna University)

Kultura języka polskiego w dydaktyce polonistycznej na Uniwersytecie Wileńskim
dr Kinga Geben (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego)

Konstrukcje i dekonstrukcje wspólnotowości

sekcja 4
prowadzenie | prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

Co polonistyka (szkolna) ma wspólnego z polskością, czyli: jaką wspólnotę budują lekcje czytania?
dr hab. Witold Bobiński (UJ)

„Swój” i „obcy”, Polak i nie-Polak w wybranych tekstach obowiązkowych Podstawy programowej dla szkoły podstawowej (kl. 7–8)
dr hab. Paweł Sporek (UP)

Koiné i kontrkoiné, solidarność i jej antonimy – rozważania nad wspólnotą uczniowsko-nauczycielską na przykładzie cyklu prelekcji polonistycznych Otwartej Rzeczpospolitej „Jawne komplety – lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej”
prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (UAM)

Swój/inny/obcy – językowe sposoby kreowania wspólnoty światów osobnych w perspektywie kształcenia językowego
prof. UO, dr hab. Jolanta Nocoń (UO)

Edukacja polonistyczna jako szkoła myślenia krytycznego (albo parę słów o tym, dlaczego dobrego nauczyciela pamięta się przez całe życie)
dr Agnieszka Tomasik (ZSO nr 8 w Gdańsku)