Celem seminarium jest przedyskutowanie głównych kwestii i zagadnień wiążących się z kształtowaniem nowej architektury w zabytkowym środowisku miejskim. Podsumowaniem debaty będzie wręczenie nagród Prezydenta Miasta Gdańska w czwartej już edycji konkursu na najlepszą gdańską realizację architektoniczną.

Program wydarzenia

Otwarcie seminarium

 • Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
 • prof. Lucyna Nyka, Przewodnicząca Gdańskiej Rady Architektury, Politechnika Gdańska
 • prof. Wojciech Targowski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Politechnika Gdańska
 • Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wprowadzenie do problematyki obrad

 • Nihil novi sub sole, czyli o roli prasy codziennej okresu międzywojennego w poznaniu gdańskiej architektury i urbanistyki
  dr Jan Daniluk, Uniwersytet Gdański
 • O odbudowie i współczesnych przekształceniach śródmieścia Gdańska słów kilka
  prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska

Wystąpienie wprowadzające 1

 • Rozważania o plombowaniu historycznych miast
  prof. Monika Bogdanowska, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Sesja panelowa 1

Kwestie urbanistyczne i wyzwania wiążące się z przekształcaniem struktur miejskich o charakterze zabytkowym
Wprowadzenie do dyskusji

 • Ochrona konserwatorska zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia Gdańska w kontekście nowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych
  Tomasz Błyskosz, Dyrektor Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku

Uczestnicy panelu

 • dr Monika Arczyńska, Politechnika Gdańska
 • prof. Sławomir Gzell, Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
 • prof. Magdalena Staniszkis, Politechnika Warszawska

Podsumowanie dyskusji

 • Szymon Wojciechowski, APA Wojciechowski Architekci

Wystąpienie wprowadzające 2

 • Miasto i czas
  prof. Ewa Kuryłowicz, Politechnika Warszawska, Kuryłowicz Associates

Sesja panelowa 2

Kwestie architektoniczne i wyzwania wiążące się z kształtowaniem nowych rozwiązań architektonicznych w strukturach zabytkowych
Wprowadzenie do dyskusji

 • Współczesna architektura w kontekście zabytkowym na przykładzie wybranych realizacji
  Michał Leszczyński, Grupa 5

Uczestnicy panelu

 • przedstawiciel środowiska konserwatorskiego (w trakcie potwierdzania)
 • prof. Magdalena Kozień-Woźniak, Politechnika Krakowska
 • Paweł Majkusiak, JEMS Architekci

Podsumowanie dyskusji

 • prof. Antoni Taraszkiewicz, FORT, Politechnika Gdańska

Podsumowanie seminarium i wskazanie głównych kwestii do dalszej dyskusji

 • Zaproszony głos w dyskusji – Marian Kwapiński, Gdańsk

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie na najlepszą gdańską realizację architektoniczną

 • Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
 • Paweł Wład-Kowalski, Prezes SARP O/.Wybrzeże