Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Kongresu Badań nad Białorusią ogłasza nabór zgłoszeń indywidualnych na XI Kongres, który odbędzie się w 22–24 września 2023 roku w Gdańsku. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja.

W 2023 roku obrady Kongresu odbędą się w czternastu obszarach badawczych, na które składają się wszystkie główne dyscypliny społeczne i humanistyczne: historia, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo i inne.

Kongres jest najważniejszym białoruskim corocznym wydarzeniem akademickim, skupiającym wszystkie główne ośrodki intelektualne zajmujące się badaniem białoruskiego społeczeństwa, polityki i kultury. Ponadto Kongres stanowi doskonałą okazję do rozwijania nowych projektów badawczych i obywatelskich, wymiany poglądów i idei, nawiązania nieformalnych kontaktów z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich Białorusi i innych krajów.

Misją Kongresu jest rozwój społeczności naukowców, analityków i ekspertów, a także promowanie głębszego zrozumienia Białorusi w środowisku akademickim na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.

Aby wziąć udział w Kongresie jako prelegent, należy do 15 maja 2023 roku wypełnić formularz online i przesłać abstrakt o objętości 2000–4000 znaków. Główne języki robocze Kongresu to białoruski i angielski, języki dodatkowe to polski, ukraiński, rosyjski i litewski. Zgłaszający może złożyć tylko jeden abstrakt. Podczas Kongresu nie będzie możliwości wygłoszenia dwóch prezentacji.

Aby wyrazić poparcie dla Ukrainy, która bohatersko opiera się rosyjskiej agresji wojskowej, wszyscy uczestnicy z Ukrainy oraz Ukraińcy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny, są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Z opłaty rejestracyjnej zwolnieni są również uczestnicy z Białorusi i Białorusini, którzy zostali dotknięci wojną w Ukrainie lub represjami politycznymi w Białorusi, a także ci, którzy zajęli pryncypialne stanowisko w tych sprawach. Zaproszenia do zgłoszeń gości i dziennikarzy, a także prezentacji projektów naukowych, kulturalnych, wydawniczych i innych zostaną ogłoszone wkrótce.

Głównymi polskimi partnerami tegorocznego Kongresu są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.