Październikowe seminarium poświęciliśmy rewitalizacji. W listopadzie czas na zjawisko ściśle z nią powiązane, a więc gentryfikację.

Podczas seminarium z dr hab. Jackiem Gądeckim poszukamy specyficznych cech tego procesu w rzeczywistości postsocjalistycznych miast, traktując gentryfikację jako matrioszkę – złożony i wielowarstwowy proces (w odniesieniu do teorii Judith Butler). Popatrzymy na gentryfikację z perspektywy romantycznej – pionierskiej, ale i z perspektywy konsumenckiej, nie koncentrując się na samych rezultatach, ale na społecznych i przestrzennych praktykach.

Czy gentryfikacja może być nadal traktowana jako przejaw alternatywnego podejścia do miejskiego życia?

Osoba prowadząca

dr hab. Jacek Gądecki | Socjolog miasta i antropolog społeczno-kulturowy. Od 2009 roku związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, pracuje w Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH. Badał m.in. procesy gettoizacji polskich miast oraz gentryfikacji, zachodzące w starej części Nowej Huty w Krakowie. Obecnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z przestrzeniami wytwórczo-kreatywnymi, rozwiązaniami inteligentnych miast, dzielnicami innowacji oraz socjologią materialności.

Wydarzenie jest częścią projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, w którym odnosimy się do terenów postoczniowych i szeroko rozumianego sąsiedztwa ECS. Nasze otoczenie zmienia się, dlatego wspólnie z mieszkańcami pragniemy oswajać zachodzące przemiany. Chcemy zachować w pamięci historie miejsc i ludzi, obserwować i wzmacniać podejmowane przez nich działania. Jesteśmy współodpowiedzialni za ten teren, za tworzenie nowej tkanki miejskiej.

Kolejne seminarium
Regeneracja
22 lutego 2023, godz. 18.00–20.30
osoba prowadząca | dr Kasper Jakubowski