Książka „Edukacja jako rzecz publiczna. Raport z próby budowania sfery publicznej wokół edukacji” (Oficyna Naukowa, Warszawa 2022) zdaje relację z doświadczeń ponad dziesięciu lat publicznego debatowania o edukacji w województwie pomorskim z bardzo różnymi aktorami społecznymi, zarówno w Trójmieście, jak i mniejszych miejscowościach – nauczycielami, uczniami, rodzicami, urzędnikami oświatowymi, badaczami, przedsiębiorcami i wszystkimi zainteresowanymi.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich, dla których edukacja jest ważna, chcą rozmawiać o polskiej szkole i razem decydować się na określone rozwiązania oświatowe. To forum również dla tych, dla których ważne jest publiczne debatowanie, praktykowanie demokracji.

Czy edukacja jest rzeczą publiczną?
– Edukację warto traktować jako rzecz publiczną – nie ma wątpliwości dr hab. Piotr Zamojski, autor książki „Edukacja jako rzecz publiczna. Raport z próby budowania sfery publicznej wokół edukacji” (Oficyna Naukowa, Warszawa 2022). I przywołuje dwa najistotniejsze argumenty na poparcie tej tezy.
– Edukacja dotyczy nas wszystkich, a jest na tyle skomplikowaną sprawą, że nikt z nas nie obejmuje jej w całości. Nikt – żaden ekspert, nauczyciel z długim stażem czy rodzic. Oznacza to, że nasze pomysły na edukację są zawsze wąskie, obejmują tylko fragment tego, co się w niej dzieje. Dlatego właśnie musimy się spotkać i słuchać się nawzajem. Tylko wtedy mamy szanse razem wymyśleć coś sensownego i podjąć rozumną decyzję w kwestii edukacji – mówi dr Piotr Zamojski. – Nie da się pomyśleć o procesach demokratycznych bez odwołania się do praktyk edukacyjnych. O ile na serio traktujemy demokrację, to ustrój ten działa w oparciu o rozmowę obywateli, którzy się ze sobą nie zgadzają, ale których łączy przekonanie, że sprawa, o której rozmawiają jest ważna. Rozmowa obywateli ma sens tylko, jeśli założą oni, że mogą się oni od siebie nawzajem uczyć, a także, że tylko razem mogą dowiedzieć się czegoś, czego wcześniej nie dostrzegali w tej sprawie, o której dyskutują. To znaczy: sercem procesu demokratycznego jest przemiana edukacyjna.

Czy da się w Polsce dzisiaj budować sferę publiczną wokół edukacji? – to zasadnicze pytanie, które stawia książka. Kwestii do rozstrzygnięcia pozostaje jednak znacznie więcej.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Tygodnia Bibliotek (8–15 maja).

goście
dr hab. Piotr Zamojski, prof. AMW | autor książki, pedagog, badawczo zajmuje się teorią i filozofią edukacji, budowaniem sfery publicznej wokół edukacji w Polsce, współtworzy nurt pedagogiki pokrytycznej, pracownik naukowy Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG | pedagożka, najważniejsze obszary jej zainteresowań badawczych to m.in.: edukacja dorosłych w kontekście obywatelskości, kultura uczenia się dorosłych i edukacyjnych w ciągu życia a problem emancypacji, pracuje na Uniwersytecie Gdańskim

prof. Cezary Obracht-Prondzyński | socjolog, antropolog, historyk, jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki Kaszub i Pomorza, a ponadto m.in. uczestnictwa w kulturze, współczesnego społeczeństwa polskiego, prezes Instytutu Kaszubskiego, zawiązany zawodowo z Uniwersytetem Gdańskim

prowadząca
Marta Sadowska | psycholożka, współzałożycielka Stowarzyszenia Educha(lle)nge, współorganizatorka konferencji Educha(lle)nge i Gdańskiego Forum Edukacyjnego, psycholożka i nauczycielka w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori Latawiec

transmisja online |  strona główna ECS, FB ECS, YouTube ECS