Na spotkanie autorskie zapraszamy w ramach trzeciej edycji cyklu ECS Historia, który zainaugurowaliśmy w 2018 roku. Rozmawiamy o najnowszej historii Polski, Europy i świata.

Bohaterami wieczoru będą książka – „Czy konserwatyzm ma przyszłość? Koniec Europy, jaką znamy” (WAM, 2023) i jej autor – dr Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta, pisarz i działacz katolicki, który przez lata nosił łatkę „katotaliba”.

„Czy konserwatyzm ma przyszłość?” – to pytanie, na które odpowiedzi w swojej publikacji poszukuje autor, a także w coraz większym stopniu współczesny świat. W dobie powszechnego odwrotu od wartości chrześcijańskich, poszukiwania alternatywnych form życia społecznego i kulturowego, hegemonii mediów społecznościowych, życie w zgodzie z tradycyjnymi wartościami stanowi wyzwanie. I to nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także ogólnoludzkim, społecznym i politycznym.

Co zatem konserwatyzm ma do zaoferowania? Jak w obliczu współczesnych wyzwań żyć wartościami od dawna zakorzenionymi w polskiej kulturze? Czy Polacy mają jeszcze do odegrania jakąś szczególną rolę w Europie? – na te i inne pytania autor poszukuje odpowiedzi zarówno w tekstach klasycznych, jak i tych, które powstały pod wpływem chwili jako odpowiedź na permanentnie zmieniającą się rzeczywistość. Tomasz Terlikowski rozprawia się także z powszechnie pokutującym przekonaniem, że konserwatyzm to stanowisko wrogie wszelkim zmianom, sprzeciwiające się wielokulturowości i wieloetniczności, upatrujące zagrożenia dla Europy w imigracji. Autor, unikając łatwego populizmu, przestrzega też przed instrumentalizowaniem religii, zawłaszczaniu jej na potrzeby konkretnej ideologii.

Ta świetnie napisana książka, będąca oryginalnym ujęciem tematu, zadająca kłam dotychczasowemu rozumieniu konserwatyzmu jako dogmatyzmu i fanatyzmu, stanowi antidotum na prawicowe i lewicowe radykalizmy, na międzyludzkie podziały oparte na utartych stereotypach na temat znaczenia i roli tradycyjnych wartości we współczesnym świecie.

Gość
dr Tomasz Terlikowski | Dziennikarz, filozof, redaktor i publicysta, współpracujący m. in. ze „Znakiem”, „Więzią”, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Gościem Niedzielnym”. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka (2020) „za prezentowaną od wielu lat odwagę i konsekwencję w dążeniu do oczyszczania się Kościoła; dorobek dziennikarski i pisarski, który pobudza do myślenia i gorących czasem debat”. Przewodniczył komisji do zbadania sprawy o. Pawła M. w zakonie dominikanów, podejrzanego o krzywdzenie członków wspólnoty (2021). Autor wielu książek, m.in. „Rewolucja Franciszka. Cała prawda o ostatnim pontyfikacie” (2018), „Koniec Kościoła, jaki znacie” (2022), „Wygasanie. Zmierzch mojego Kościoła” (2023).

Prowadząca
dr Judyta Bielanowska | Politolożka, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, nauczycielka akademicka. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza mechanizmów władzy totalitarnej i autorytarnej w PRL i bloku wschodnim oraz relacji między państwem a Kościołem. Uczestniczka projektu „Laboratorium Wolności Religijnej”, realizowanego na Wydziale Teologicznym UMK (2022–2023).

/ książkę w dniu promocji będzie można nabyć w bibliotece ECS w cenie 45 zł, płatność gotówką lub kartą płatniczą
/ transmisja online: ecs.gda.pl, YouTube ECS, Facebook ECS