Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego

W debacie uczestniczyć będą

Dorota Hebel | dziennikarka, filololożka, pracowniczka Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawicielka społeczności rodziców
Agnieszka Jankowiak-Maik | historyczka i edukatorka, autorka blogu Babka od Histy i książki „Historia, której nie było”, uhonorowana Medalem Wolności Słowa (2021)
Jolanta Obracht-Prondzyńska | nauczycielka matematyki, pracuje w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie, którego technikum znalazło się w gronie najlepszych szkół w Polsce (2020)
Przemysław Staroń | psycholog, kulturoznawca, nauczyciel, wykładowca i popularyzator nauczania filozofii, laureat nagrody Nauczyciel Roku (2018)

moderatorka
Marzena Majerowska, nauczycielka matematyki, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku-Osowej

Wydarzenie będzie transmitowane na profilu ECS facebook.com/ecsgdansk oraz na stronach ecs.gda.pl i gdansk.pl. W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, autor poniższego wprowadzenia.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” – 422 lata temu Jan Zamoyski skreślił te słowa w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej. Mimo upływu czasu sentencja wciąż pozostaje aktualna.
Skoro już w XVII wieku była świadomość tego, jakie dla przyszłości kraju ma znaczenie edukacja i wychowanie, trzeba zapytać: czy polska publiczna szkoła w XXI wieku, w dobie cyfryzacji i gwałtownych zmian, spełnia te wymagania?
Z mojego doświadczenia nauczyciela akademickiego wynika, że studenci pierwszych lat studiów starają się wszystkiego nauczyć na pamięć, ponieważ takie wzorce wynieśli z wcześniejszych etapów edukacji. Uczeń jest w stanie korzystać ze źródeł cyfrowych, ale staje się bezradny, gdy dwa różne źródła podają dwie odmienne informacje.
Czy młody człowiek po szkole średniej potrafi:

  • wypełnić PIT?
  • przeanalizować ofertę kredytu hipotecznego czy pożyczki gotówkowej, by nie wpaść w kłopoty na kolejne 40 lat?
  • realnie ocenić szanse swojego pomysłu na biznes, np. pod kątem zapotrzebowania rynku?
  • szukać informacji, selekcjonować je i praktycznie wykorzystywać?
  • rozpoznać fałszywą informację i pozostać odpornym na propagandę?
  • komunikować się z innymi — zarówno w czasie rozmowy, jak i poprzez słowo pisane
  • pracować w zespole?
  • komunikować się w dwóch językach obcych?


Czy możemy dzisiaj tego wszystkiego wymagać od polskiej szkoły publicznej?
O zaletach i wadach polskiego systemu szkolnictwa będziemy rozmawiać w gronie profesjonalistów, rodziców i młodzieży.

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

Zapis wideo poprzednich spotkań Klubu