Konferencja studencka Czerwiec ’89. Transformacja systemowa w Polsce wpisuje się w program wydarzeń upamiętniających 35 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce.
– Z okazji rocznicy Czerwca ’89 chcemy dać szansę młodym, uzdolnionym naukowcom, którzy już urodzili się w wolnej Polsce, aby przyjrzeli się zmianom, które nastąpiły po pamiętnym 4 czerwca – mówi Adrian Baza z Działu Naukowego i Biblioteki ECS, jeden z organizatorów wydarzenia. – Konferencja będzie łączyła studentów z całej Polski, którzy wypowiedzą się na tematy związane z polityką, gospodarką, kulturą, bezpieczeństwem i edukacją. Nie zabraknie również opinii na temat NATO i Unii Europejskiej, czyli dwóch organizacji, do których wstąpienie również świętujemy w tym roku.

Organizatorami wydarzenia są Koło Naukowe Służb Mundurowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Technologii Społeczno-Politycznych „Kybernetes”.

Program wydarzenia

Rejestracja uczestników

→ hol przed biblioteką (1 piętro)

Droga Polski do NATO i pierwsze lata w sojuszu | referaty

→ czytelnia archiwum (2 piętro)
Mateusz Ptaszek Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Polska droga do NATO i Unii Europejskiej: bezpieczeństwo, stabilność i suwerenność
Kamila Kuzimska Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | Transformacja Sił Zbrojnych RP po 1989 i jej wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państwa
Rita Żuchowska Forum Młodych Dyplomatów | Ewolucja roli Polski w NATO: od akcesji do współczesnych wyzwań
Maciej Pietrusiński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim a zarządzanie strategicznym bezpieczeństwem Rzeczypospolitej
Małgorzata Cybulska Uniwersytet Warszawski | Chrzest bojowy. Polski Kontyngent Wojskowy w Kosowie jako pierwsze wyzwanie Polski po przystąpieniu do Traktatu Północnoatlantyckiego
moderator | dr Katarzyna Amrozy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Służb Mundurowych

Kształtowanie systemu prawnego III RP | referaty

→ czytelnia archiwum (2 piętro)
Mateusz Kowalewski Urząd Miasta Szczecin | Regulacje prawne dotyczące wolności gospodarczej w Polsce przed uchwaleniem Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – analiza zagadnienia w ujęciu społecznym, politycznym i gospodarczym
Rafał Smoleń Uniwersytet Warszawski | Pytanie o prawne gwarancje demokracji w Polsce. Czy Konstytucja RP z 1997 roku zawiera postanowienia niezmienialne?
Krzysztof Pikul Uniwersytet Zielonogórski | Pragmatyzm i kompromis Okrągłego Stołu – skutki kontynuacji prawnej PRL w III RP
Filip Stepanik Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Wybory parlamentarne w czerwcu 1989 roku – aspekty prawne
Michał Grotkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Proces przemian ustrojowych i społecznych w latach 1989–1997 – aspekt prawny
Piotr Oliński Uniwersytet Warszawski | Od „ustroju, w którym ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci” do społecznej gospodarki rynkowej? Proces konstytucjonalizacji ustroju gospodarczego RP na tle przemian gospodarczych lat 90.
moderator | Mateusz Kiełbasa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Służb Mundurowych

Polityczne determinanty przemian systemowych w Polsce | referaty

→ czytelnia archiwum (2 piętro)
Jakub Kania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Wizyta prezydenta USA George’a H.W. Busha w Polsce w 1989 roku w kontekście polskiej transformacji ustrojowej
Sebastian Kwiatkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Nacjonalizm wobec Okrągłego Stołu
Cezary Paprzycki Uniwersytet Warszawski | Komunizm, socjaldemokracja czy pragmatyzm? Reprezentacja lewicy w polskim systemie partyjnym w latach 1990 – 1999
Zuzanna Szymczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | „Głosuj na kobiety!”. Kampania wyborcza działaczek Ligi Kobiet przed wyborami parlamentarnymi w czerwcu 1989 roku
moderator | Weronika Żabińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Technologii Społeczno-Politycznych „Kybernetes”

Czerwiec ’89 w kontekście przemian kulturowych i gospodarczych | referaty

→ czytelnia archiwum (2 piętro)
Adam Ochwat Uniwersytet Warszawski | Niepokoje i protesty w środowisku studenckim w okresie transformacji
Angelika Potracka Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Gdański | Edukacja w czasach przełomu. Nakłady na oświatę i naukę a rozwój gospodarczy w Polsce na tle wybranych krajów byłego Związku Radzieckiego
Mateusz Michnik Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Jak prywaciarz stawał się przedsiębiorcą? – transformacja gospodarcza w perspektywie Deirdre McCloskey
Paweł Staniurski Uniwersytet w Białymstoku | Ciche liderki? Rola kobiecej awangardy Solidarności w polskim życiu publicznym po transformacji ustrojowej 1989 roku
Paweł Butkiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Adaptacja do zmian systemowych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych na przykładzie pracowników klasy kierowniczej Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Naramowice w Poznaniu
moderatorka | Marta Banasiak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Służb Mundurowych

Panel Koła Naukowego Służb Mundurowych | referaty

→ czytelnia archiwum (2 piętro)
Weronika Żabińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Technologii Społeczno-Politycznych „Kybernetes” | Transformacja polityki ekologicznej w Polsce: od katastrofy do nadziei (1988–1997)
Marta Banasiak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Służb Mundurowych | UOP podwaliną służ specjalnych III RP
Mateusz Kiełbasa, Sara Kacprzak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy | Geneza, przebieg, konsekwencje i ocena Okrągłego Stołu
Julia Niesyn Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Program Partnerstwo dla Pokoju jako początek integracji Polski z krajami NATO
Patryk Bańczerowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Służb Mundurowych | Transformacja systemowa w Polsce a transformacja energetyczna
Mariusz Żabiński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Technologii Społeczno-Politycznych „Kybernetes” | Wpływ liberalizacji i demokratyzacji ustroju politycznego na zmiany w charakterystyce działalności służb specjalnych po roku 1989
moderatorka | Oliwia Zaremba Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Służb Mundurowych