Doświadczamy sytuacji schyłku wielu struktur społecznych, które dotąd porządkowały nasze życie. Zachwiane przez pandemię poczucie bezpieczeństwa, niepewność państw wobec zagrożenia wojną, kryzys tradycyjnych form organizacji religijnych – każą nam postawić pytania o to, co trwałe, fundamentalne, porządkujące życie.

Czy rzeczywiście żyjemy w czasie przełomów cywilizacyjnych?
Jakie jest miejsce Boga w sekularyzujących się społeczeństwach?
Które wartości wspólne mogą być fundamentem nowego porządku?
Czy duchowość i myślenie religijne są nam jeszcze potrzebne?

Do debaty zapraszamy tych, którzy patrzą na świat z perspektywy filozoficznej, teologicznej, antropologicznej czy socjologicznej. Zależy nam na szerokim oglądzie obecnej sytuacji, zarówno naszego polskiego społeczeństwa, jak i wizji otwartej na wymiar globalny. Za kilka miesięcy będziemy mieli okazję spotkać się z amerykańskim religioznawcą Rezą Aslanem i kontynuować debatę o metafizycznych aspektach współczesnej mentalności w różnych kręgach cywilizacyjnych. Serdecznie zapraszamy!

Program

16.00–17.30 | wykłady gości
17.30–18.00 | przerwa
18.00–19.30 | debata z udziałem publiczności

Goście

prof. Maciej Bała | Duchowny rzymskokatolicki, filozof, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Autor ponad 100 publikacji, w tym podręczników do filozofii: „I nadziwić się nie mogę, Filozofia w ćwiczeniach” (2003), „Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki” (2009). Twórca Akademii Młodego Filozofa, autor audycji radiowych i podcastów filozoficznych, członek Société Francophone de Philosophie de la Religion, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii. Z zamiłowania alpinista i taternik.
prof. Monika Kostera | Socjolożka zarządzania, profesor tytularna z zakresu nauk ekonomicznych i humanistycznych, poetka. Członkini Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Obecnie wykłada na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w przeszłości jako wykładowczyni akademicka współpracowała z uczelniami w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Francji. Opublikowała ponad 50 książek, w tym we współpracy z Zygmuntem Baumanem i liczne artykuły naukowe oraz poezje w języku polskim, angielskim oraz szwedzkim. Współredaguje krajowe i międzynarodowe pisma naukowe m.in.: „European Management Review”, „British Journal of Management” oraz „Gender, Work & Organization”. Jej obecne zainteresowania badawcze obejmują socjologię zarządzania, dezalienację pracy i etnografię.
dr Eligiusz Piotrowski | Duchowny rzymskokatolicki i teolog dogmatyk. Autor monografii o teatralnej wizji teologii Hansa Ursa von Balthasara „Toedramatyka” (1999), tłumacz jego teologii m.in. „Wiarygodna jest tylko miłość” (2002). Współautor (z T. Węcławskim) antologii teologii niemieckiej „Praeceptores teologia i teologowie języka niemieckiego” (2007). Ponadto opublikował „Traktat o Trójcy Świętej” (2007), „Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa od Reimarusa do Ratzingera/Benedykta XVI” (2022), nominowanej do Nagrody ks. Tischnera w (2023). Współpracownik miesięcznika „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego”. Były wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej.
Marta Zachraj-Mikołajczyk | Ksiądz luterański i teolożka. Absolwentka teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktykę duszpasterską rozpoczęła w parafii w Piszu, kontynuowała w Warszawie, a obecnie posługuje w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. W 2022 roku, jako jedna z dziewięciu pierwszych kobiet w Polsce, została ordynowana na księdza. W swojej działalności prowadziła lub współprowadziła międzynarodowe wymiany młodzieżowe, które dotyczyły praw człowieka, praw kobiet oraz poszukiwania nowych form służby Kościoła w świecie. Miłośniczka spędzania czasu z mężem i psem na łonie natury.

Prowadzący

Basil Kerski | menadżer kultury, redaktor, politolog i eseista, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
dr Krzysztof Niedałtowski | duchowny rzymskokatolicki, teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej, rektor kościoła św. Jana

/ transmisja: YouTube ECS, Facebook ECS, ecs.gda.pl, gdansk.pl, Facebook Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Gdańsk