Trwa rewolucja sztucznej inteligencji. Naukowcy doskonalą systemy, które zastępują człowieka w procesach myślowych i decyzyjnych. Powrót do czasów sprzed sztucznej inteligencji nie jest możliwy. 14 listopada zapraszamy do ECS na konferencję pod hasłem JAK SZTUCZNA INTELIGENCJA ZMIENI ŚWIAT?

Konferencja ma charakter popularnonaukowy i jest adresowana do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Zaproszenie do dyskusji przyjęli specjaliści w zakresie sztucznej inteligencji – praktycy i teoretycy tematu, ludzie nauki i biznesu, pracujący w kraju i poza jego granicami.

– Jesteśmy w takim momencie dziejowym, jak nasi przodkowie na przełomie XVIII–XIX wieku, gdy wynalezienie maszyny parowej spowodowało ogromne zmiany w procesach technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Sztuczna inteligencja już bada, projektuje oraz rozwija algorytmy i modele komputerowe umożliwiające maszynom procesy, które imitują myślenie, aby mogły podejmować optymalne decyzje – mówi prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, prezes Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego, współorganizator konferencji. – Tego procesu nie da się już powstrzymać. Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: Czy prawo powinno regulować zasady działania sztucznej inteligencji? Jak sztuczna inteligencja wpłynie na społeczeństwo? Jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze światowej gospodarki?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale trzeba online pobrać darmowy bilet.
Organizatorami wydarzenia są Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Europejskie Centrum Solidarności.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Sponsorzy

Program wydarzenia

/ otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń | prezes Fundacji ECS i prezes Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego
Basil Kerski | dyrektor ECS

/ wykład wprowadzający
Sztuczna inteligencja. Rozwiązania techniczne – szanse i zagrożenia
prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński | specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, inżynierii komputerowej i informatyki, wykładowca Politechniki Gdańskiej, członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, prezes klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji AI Bay, kreującego współpracę naukowców, przedsiębiorców oraz odbiorców nowoczesnych technologii

/ panel I

Czy sztuczna inteligencja rewolucjonizuje społeczeństwa?
prof. Andrzej Dragan | fizyk teoretyk i artysta: fotograf, kompozytor oraz twórca filmowy, popularyzator nauki, wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Singapuru
prof. Maciej Kawecki | prawnik, nauczyciel akademicki, dziennikarz technologiczny i popularyzator nauki, prezes Instytutu Lema, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie
dr Jacek Kołtan | filozof i politolog, pełnomocnik dyrektora ECS ds. naukowych, wykładowca akademicki, interesuje się współczesną teorią społeczną i polityczną
prof. dr hab. Artur Szutta | filozof, redaktor naczelny czasopisma „Filozofuj!”, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, zajmuje się m.in. filozofią społeczną
moderatorka | dr Sandra Andraszewicz, nauki poznawcze, prowadzi działalność badawczą, dydaktyczną i popularyzatorską poświęconą finansom behawioralnym i ekonomii behawioralne, Politechnika Federalna w Zurychu

zapisz się

/ przerwa

/ panel II

Jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze światowej gospodarki?
Piotr Nowosielski | twórca i właściciel firmy Just Join IT, największego w Europie portalu z ogłoszeniami o pracę dla branży IT
Kamila Sotomska | prawniczka, analityczka w Google Polska, najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej na świecie
Mikołaj Wezdecki | przedsiębiorca, członek zarządu spółki LPP, jednej z największych firm odzieżowych w Europie, odpowiedzialny za transformację cyfrową firmy
Dawid Wójcicki | prezes i założyciel firmy VEE SA, która opracowała inteligentne i rozumiejące człowieka rozwiązanie służące do prowadzenia automatycznego dialogu
moderator | Adam Sobina, ekonomista, Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego

zapisz się

/ przerwa kawowa

/ panel III

Czy prawo powinno regulować zasady działania sztucznej inteligencji?
prof. Maciej Barczewski | prawnik, ekspert m.in. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ONZ), kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego, wykładał w Chicago-Kent College of Law i na Uniwersytecie w Oksfordzie
prof. Zdzisław Brodecki | prawnik, zajmuje się prawem w interakcji z technologią i zarządzaniem, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu w Gdyni
prof. Jerzy Surma | inżynier informatyk, ekspert od eksploracji danych, hurtowni danych oraz analiz data science, stosowanych m.in. do analizy mediów społecznościowych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
moderator | prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prawnik i filozof, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

zapisz się

/ przerwa

/ panel IV

Czy sztuczna inteligencja potrzebuje etyki?
dr inż. Sebastian Cygert
| informatyk, specjalista w zakresie bezpiecznego i niezawodnego AI, badacz w IDEAS NCBR i na Politechnice Gdańskiej
prof. Agnieszka Lekka-Kowalik | filozofka, zajmuje się badaniami w zakresie filozofii nauki, filozofii techniki, etyki badań naukowych i etyki informatycznej, wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
dr Paweł Pijas | filozof, zajmuje się m.in. zagadnieniami etyki, historii filozofii i metafilozofii, wykładowca Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
prof. Mariusz Wojewoda | filozof, zajmuje się głównie etyką polityczną i moralną, dyrektor Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
moderator | mgr Karol Draszawka, specjalista w zakresie metody uczenia nadzorowanego i uczenia ze wzmocnieniem, pracownik Katedry Architektury Komputerowej na Politechnice Gdańskiej

zapisz się

/ podsumowanie konferencji

Leszek Pankiewicz | prezes zarządu Solwit SA, wcześniej prezes zarządu Intel Technology Poland, absolwent Politechniki Gdańskiej
Patrycja Błaszkowska | edukatorka, dziennikarka specjalizująca się w zakresie edukacji