SEKCJA: WOBEC PRZESTRZENI
Scenariusze architektury | spacer po terenach stoczniowych | w roli przewodnika: Jacek Dominiczak