SEKCJA: WOBEC PRZESTRZENI

Stocznia jako miasto | oprowadzanie po wystawie STOCZNIA | w roli przewodniczki: Aneta Lehmann