To pierwszy w 2023 roku przystanek projektu obywatelskiego #TourdeKonstytucja – cyklu spotkań organizowanych we wszystkich regionach Polski, aby angażować społeczności lokalne do rozmowy o Konstytucji, Karcie praw podstawowych, prawach człowieka.

wykład
A mury runą…
Łamanie praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej
dr Hanna Machińska | prawniczka i nauczycielka akademicka, była dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie (1991–2017) i zastępczyni rzecznika praw obywatelskich (2017–2022), działaczka społeczna z bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego

dyskusja
Andrzej Chyra | aktor filmowy i teatralny, sygnatariusz apelu środowiska kultury i grupy GRANICA o pomoc państwa dla osób, szukających w Polsce ochrony międzynarodowej (2021)
Danuta Przywara | przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2008–2021)
Igor Tuleya | sędzia, reprezentant Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
dr Hanna Machińska | zastępczyni rzecznika praw obywatelskich (2017–2022)
prowadzenie | Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka, wiceprezeska Fundacji KORD i prezeska Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris

Tour de Konstytucja PL jest w trasie od 2021 roku.
Organizatorami spotkania są Tour de Konstytucja PL, Europejskie Centrum Solidarności i Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych KORD.