Scenariusz filmu „A mogło być inaczej…” oparty jest na prawdziwych losach trzech pokoleń przymusowych migrantek. Dla najstarszych z nich, Polska jest kolejnym przystankiem na tułaczej drodze. Dla średniego pokolenia, uchodźstwo jest walką o prawo do godności i równości. A dla najmłodszych kobiet, staje się szansą na bezpieczne życie dla nich i ich dzieci. Wielopokoleniowa perspektywa ukazuje różnorodność losów kobiet oraz ich bezbronność wobec wojny i zorganizowanej przemocy ze strony państwa.

Inicjatorką projektu i autorką scenariusza jest Khedi Alieva, która przybyła do Gdańska z Czeczenii, członkini I i II kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, prezeska fundacji Kobiety Wędrowne, odznaczona Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza (2021). Za inspirację posłużyły jej narracje biograficzne kobiet uchodźczyń. Poznajemy powody ich ucieczki z krajów pochodzenia, strategie budowania nowego życia w kraju schronienia i bariery w integracji. Film jest adresowany zarówno do polskiej publiczności, jak i społeczności kobiet uchodźczyń. Jest głosem ich niewypowiedzianych krzywd, niewybaczonych win, syndromu ocalonych i kulturowej żałoby.

Twórcą filmu jest Wojciech Ostrowski, gdański operator i dokumentalista, który ma na swoim koncie wiele realizacji, m.in. „O tych, którzy zbudowali Pomnik” (2020), „O kinie: Bokiniec” (2015) i „Dwa bieguny w jednym roku: Antarctica” (1996).

Film jest samorzeczniczym apelem do naszej wyobraźni i empatii wobec bohaterek i ich losów. Ma wzbudzić poczucie solidarności z narodami, których kilka ostatnich pokoleń doświadczyło deportacji i przymusowych przesiedleń, podobnie jak naród polski. Khedi Alieva mówi, że przez ten film liczą na zrozumienie pozycji wrażliwych i słabych społeczności, wśród których kobiety i dzieci stanowią grupę najbardziej narażoną na dyskryminację i przemoc.

Po projekcji odbędzie się rozmowa z twórcami filmu, którą poprowadzi prof. Maria Mendel – pedagożka społeczna z Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka przestrzeni podmiotowego sprawstwa i demokratycznej wspólności, autorka koncepcji pedagogiki miejsca, rozwijanej w perspektywie badań społecznie zaangażowanych.

Film zrealizowany został w projekcie „Drogami kobiet wędrownych”, sfinansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

/ projekcja trwa 30 minut