17. All About Freedom Festival

seanse filmowe / wydarzenia / rozmowy

Zielona Granica

seans / rozmowa

Strefa Młodzi Wiedzą

projekt młodzieżowy

STOCZNIA

Dźwigamy historię

Teraz w ECS

Zdjęcie: CZEŚĆ 2023

Cześć!
/ edycja jesień 2023

  • warsztaty
  • Solidarność Codziennie (3 piętro) sala warsztatowa nr 4 (3 piętro)
  • udział bezpłatny + rekrutacja online
Zdjęcie: AAFF / Kos

AAFF / Kos

  • seans AAFF
  • audytorium
  • wstęp biletowany
Zdjęcie: AAFF / Lęk

AAFF / Lęk

  • seans AAFF
  • audytorium
  • wstęp biletowany
Wszystkie wydarzenia

Wystawa stała

Narodziny Solidarności

Sala A

Największym skarbem wystawy są Tablice 21 Postulatów, wpisane na listę międzynarodowego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, zawierającą najbardziej wartościowe dokumenty o światowym znaczeniu

Siła bezsilnych

Sala B

Za pragnienie wolności wielu zapłaciło życiem. W grudniu 1970 roku od milicyjnych kul zginęło na Wybrzeżu 45 osób

Solidarność
i nadzieja

Sala C

Dziesięć milionów Polaków przystąpiło do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kiedy na mocy Porozumień Sierpniowych w 1980 roku powstała jedyna w krajach komunistycznych wolna i masowa organizacja społeczna

Wojna ze społeczeństwem

Sala D

Masowe aresztowania, brutalne rozbijanie strajków i demonstracji, delegalizacja związku Solidarność – 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny

Droga
do demokracji

Sala E

Szacuje się, że w latach 80. w Polsce działało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji, grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych

Triumf wolności

Sala F

Bezkrwawa rewolucja w Polsce przyczyniła się do upadku Muru Berlińskiego i dyktatur w kolejnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Kultura pokojowych przemian

Sala G

Idee solidarności i pokojowej walki o prawa człowieka w imię wolności niosą na całym świecie we wszystkich czasach ludzie różnych narodowości, kolorów skóry i wyznań