ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 2021 | program

/ maj i czerwiec
/ temat wiodący: STOCZNIA

PODCASTY
/ 13 maja STOCZNIA GDAŃSKA – POCZĄTEK, mówi: Andrzej Trzeciak, ECS
/ 17 czerwca GEOGRAFIA PRZEMYSŁOWA STOCZNI, mówi: Andrzej Trzeciak, ECS

WYKŁAD
/ 19 maja, godz. 18.00
STOCZNIA MATKA I JEJ DZIECI. ROLA STOCZNI GDAŃSKIEJ W POZAZAWODOWYM ŻYCIU PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN W DOBIE PRL, wygłosi: dr Magdalena Staręga, ECS
→ wykład będzie transmitowany na profilu ECS fb.com/ecsgdansk

WARSZTATY, SPACERY, ANIMACJE
/ 22 maja GRA MIEJSKA – SEKRETY STOCZNI VS. TAJEMNICZE ANIOŁKI, tereny postoczniowe (wydarzenie realizowane przez Instytut Metropolitalny we współpracy m.in. z ECS)
/ 27 maja, godz. 17.00 MIĘDZY HISTORIĄ A TERAŹNIEJSZOŚCIĄ – spacer stoczniowy , przewodnik: Andrzej Trzeciak, ECS
/ 10 czerwca, godz. 17.00 SPACER – SZTUKA W STOCZNI, przewodniczki: Aneta Lehmann i Sylwia Bruna, ECS
rezerwacja miejsc online 
/ 19 czerwca STOCZNIOWE PRZESILENIE – animacje dla sąsiadów, w tym warsztaty dla dzieci, tereny przy ECS