A
  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  I  -  K  -  L  - MN  -  P  -  R  -  S  -  W


A.

NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
ACADEMICA
Akademickie Biblioteki Cyfrowe w Polsce  
Agregator CeON
Archiwa Przełomu 1989-1991
Archiwa Transformacji ’89
Archiwum Cyfrowe KK NSZZ "Solidarność"
Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA: "fotoKarta"
Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego
ARIANTA - Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
AUDIOHISTORIA. Archiwum historii mówionej Ośrodka "KARTA"

B.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
BAZHUM - Baza czasopism humanisycznych i społecznych
Bibliografia Historii Kościoła
Bibliografia Historii Polskiej
Bibliografia polska 1901-1939
Bibliografia Niezależnych Wydawnictw Ciągłych z lat 1976-1990
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych
Bibliografia Zawartości Czasopism
Biblioteka cyfrowa portalu "Pamięć.pl" - Instytut Pamięci Narodwej
Biblioteka cyfrowa Ośrodka KARTA | Archiwum Opozycji
Biblioteka Nauki CeON


C.

NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Centralna Baza Judaików
Cyfrowe Archiwum "Znaku"


D.

NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
Digi Zeitschriften
DOAB - Directory of Open Access Books
DOAJ - Directory of Open Access Journals

E.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera - EBBE
Elektronische Zitschriftenbibliothek - EZB
Encyklopedia Solidarności

F.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego SOWINIEC - Polska Solidarna 1965-1989

G.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP

Google Books


I.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
Indeks Represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939-1956
Internet Archive
Internetowy Polski Słownik Biograficzny

K.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
Książki polskie podziemne 1976-1989
Kultura Paryska

L.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
LECTORIUM - Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych
LITDOK - Europa Środkowo-Wschodnia

M.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
Mazowieckie Czasopisma Regionalne
Muzeum Wolnego Słowa - Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

N.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
NAC On-line - Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
Nauka Polska
NINATEKA - Biblioteka treści audio i audiowizualnych

P.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
Pamięć Narodu
Poczta Solidarności Podziemnej w latach 1982 – 1989
POLONA - Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Przewodnik Bibliograficzny

R.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
Repozytorium Dziennika Ustaw RP na Uchodźstwie
Repozytorium CeON

S.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
SHERPA RoMEO
Świadkowie Historii - Narodowe Centrum Kultury

W.
NAZWA BAZY OPIS DOSTĘP
Wirtualna Czytelnia Bibuły